Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
467 người đang online

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 17 - 01 - 2024
100%

Ngày 17/01/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lang Chánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lữ Đức Chung Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Đồng chí Phạm Thị Oanh UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu khai mạc

Năm 2023, hệ thống tuyên giáo toàn huyện đã chủ động nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy các cấp ban hành nhiều văn bản về chủ trương, định hướng các nội dung, nhiệm vụ quan trọng thuộc lĩnh vực công tác.

Tham mưu ban hành các kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh; học tập, nghiên cứu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, chất lượng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung được đổi mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác tuyên giáo, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển - đảo, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023... được Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, triển khai đến các đơn vị, địa phương kịp thời; tham gia thẩm định nội dung, công tác tuyên truyền, thông tin, quảng bá góp phần vào sự thành công của Lễ hội Chí Linh Sơn, Lễ hội Mường Đeng, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã Lâm Phú, xã Tam Văn, Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Lang Chánh...

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Chủ tọa hội nghị

Tổ chức quán triệt, học tập và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể, các đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch hành động, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo Bác với 12 bài viết đăng trên Bản tin nội bộ của huyện, 02 bài viết gửi đăng trong sách điển hình tiên tiến của tỉnh.

Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ tổ chức sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, khen thưởng biểu dương 31 tập thể, 56 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thành công hội nghị sơ kết cấp huyện, biểu dương, khen thưởng 28 tập thể, 44 cá nhân điển hình tiên tiến; có 01 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, từng bước nâng cao hiệu quả. Ban chỉ đạo 35 huyện xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023; đôn đốc, hướng dẫn việc tạo, sử dụng các trang fanpage trên mạng xã hội nhằm phản bác lại các âm mưu của các thế lực thù địch trên địa bàn, nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân đối với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, qua đó góp phần bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, tư tưởng trên địa bàn.

Các lĩnh vực trong công tác khoa giáo của huyện năm 2023 có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tích cực, triển khai kịp thời đến các địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước và địa phương gắn với tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, của huyện. 

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã bám sát đời sống chính trị của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm chính trị huyện tổ chức được 12 kỳ hội nghị báo cáo viên trực tuyến, 04 kỳ hội nghị trực tiếp với nội dung thông tin đảm bảo tính thời sự và có tính định hướng cao. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện xây dựng các chuyên mục, tin, bài phản ánh sinh động về việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, gương điển hình...góp phần cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong Nhân dân.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác khoa giáo của từng đơn vị; chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, đề xuất những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và thồng nhất những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đồng chí Lữ Đức Chung Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lữ Đức Chung Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đã ghi nhận, biểu dương kết quả công tác tuyên giáo của huyện trong năm 2023. Đồng chí nêu rõ, năm 2024, Đảng bộ huyện triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi công tác Tuyên giáo phải khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, phát huy kết quả đạt được, đổi mới hoạt động phù hợp với tình hình thực tế; tích cực chủ động tham mưu giúp Huyện uỷ xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thường xuyên cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, kịp thời uốn nắn những lệch lạc về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; định hướng cho cán bộ, đảng viên sử dụng và phát huy hiệu quả mạng xã hội trong công tác định hướng dư luận.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Huyện uỷ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; tăng cường hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên và hoạt động của Ban chỉ đạo 35, Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, huy động sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về chuyên môn và tuyên truyền, quảng bá, nắm tình hình, nắm dư luận để có sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách hài hoà và kịp thời trong công tác chuyên môn của mình để đạt kết quả tốt nhất.

<

Tin mới nhất

Chi bộ khu phố Chí Linh, Thị trấn Lang Chánh tổ chức Hội nghị đảng viên 213(18/03/2024 4:48 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024.(14/03/2024 5:56 CH)

Đảng ủy thị trấn Lang Chanh tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024(26/02/2024 5:12 CH)

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ...(17/01/2024 3:36 CH)

Đảng ủy xã Trí Nang trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7/11/2023(04/01/2024 9:00 CH)

Thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ xã Tân Phúc(22/12/2023 5:34 CH)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân, cấp ủy, cán bộ lãnh đạo,...(21/12/2023 6:42 CH)

Đảng ủy thị trấn Lang Chánh Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023(14/12/2023 4:37 CH)

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tại bản Phá xã Tam Văn(01/12/2023 5:32 CH)

Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Cường dự sinh hoạt Chi bộ tại bản Cháo Pi xã Lâm Phú(22/11/2023 12:07 CH)

Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

°