Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
305 người đang online

Hội nghị sơ kết thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2023

Đăng ngày 16 - 01 - 2024
100%

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường Công ty Bamboo King Vina, khu Công nghiệp Bãi Bùi, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2023, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo, hội nghị do đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Đức Tiến UVBTV Huyên ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, khẳng định để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND huyện đã ban hành nhiều chương trình, Đề án như; Đề án “Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, trang trại gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất”, “Đề án phát triển cây dược liệu”, “Đề án phát triển cây gai xanh”, “Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững”, Thực hiện các chính sách theo NQ/185/2021 của HĐND tỉnh.

Các nội dung của Đề án đã được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai một cách quyết liệt và được nhân dân trong huyện vui mừng đón nhận, việc hỗ trợ người dân theo các nội dung của đề án đang từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế từng hộ gia đình, nhiều hộ dân sau khi được hỗ trợ đã nỗ lực phát triển về tổng đàn vật nuôi, mở rộng diện tích mô hình, tại sinh kế nâng cao thu nhập, đặc biệt các chương trình hỗ trợ đã giúp người nông dân có thêm tư liệu sản xuất, giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường trong chăn nuôi, giảm chi phí mua giống, tăng thu nhập từ chính mảnh vườn của mỗi gia đình, làm thay đổi tư duy sản xuất để nhân dân tích cực chủ động vươn lên phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo bền vững.

Nhằm nhìn nhận thẳng thắn những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nghị quyết, đề án hỗ trợ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh đề nghị đại biểu tham dự phân tích, mổ xẻ, đánh giá đúng bản chất, những hạn chế được chỉ ra trong báo cáo, cùng những vấn đề bất cập được nêu trong phóng sự nhìn lại kết quả, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2021 – 2023.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cũng chỉ ra 05 nội dung quan trọng để các đại biểu đưa ra những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các chương trình đề án hỗ trợ, cách làm hay, hiệu quả, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tổ chức triển khai hoàn thành chỉ tiêu các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp được giao trong cải tạo vườn tạp, chăn nuôi, trồng cây gai xanh, trồng dược liệu của năm 2024 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2021 – 2023, về Lĩnh vực chăn nuôi; Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 tổng số hộ đủ điều kiện thụ hưởng hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND huyện là 89 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 775 triệu đồng, hỗ trợ người dân xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi, hỗ trợ về tổng đàn, hỗ trợ khu chăn nuôi tập trung cho 04 cụm dân cư.

Về hỗ trợ cây dược liệu số Hợp tác xã đủ điều kiện hưởng hỗ trợ trồng dược liệu là 10 hợp tác xã và 17 hộ gia đình; diện tích trồng 27,835ha, kinh phí hỗ trợ là 989,875 triệu đồng.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 88 hỗ trợ cây gai xanh năm 2022: Diện tích trồng mới là 8,35ha, số hộ đủ điều kiện hỗ trợ là 06 hộ, kinh phí hỗ trợ là 41,750 triệu đồng.

Kết quả thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: Diện tích được hỗ trợ là 6,61 ha, số hộ đủ điều kiện được hỗ trợ là 07 hộ, kinh phí hỗ trợ là 71,1 triệu đồng.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu cải tạo vườn tạp cụ thể như sau: xã Yên Khương thực hiện được 5,3ha đạt 44,17% kế hoạch giao; xã Giao An thực hiện được 1,85ha đạt 37% kế hoạch; xã Tân Phúc thực hiện được 2,7ha đạt 27% kế hoạch; tổng kinh phí hỗ trợ 59,1 triệu đồng. Còn lại các xã, đơn vị khác chưa có khối lượng thực hiện.

Về Kết quả thực hiện chính sách theo Nghị quyết 185/2021/NQ-HĐND Tỉnh.

Từ năm 2021-2023, đã tổ chức thâm canh, bón phân cho rừng trồng luồng, nứa, vầu đạt 820 ha, kinh phí hỗ trợ 1.885 triệu đồng.

Việc hỗ trợ phân bón thâm canh rừng luồng, nứa, vầu đã cho kết quả thiết thực, sau khi được bón phân măng mọc nhiều hơn, cây khỏe, dóng to, dài, thế nhưng vẫn còn hộ dân chưa chú trọng đến việc chăm sóc nâng cao giá trị rừng luồng, chính vì vậy cần hỗ trợ kèm theo giám sát, khi người dân đã đào hố xung quanh rừng luồng, mới cấp phân, tránh tình trạng cấp xong mà không triển khai thực hiện, gây lãng phí.

Hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh cho diện tích: 3,0 ha tại thôn Chiềng Khạt, xã Đồng lương với kinh phí theo thực hiện là 711 triệu đồng.

Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung tại khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh, kinh phí hỗ trợ là 5,0 tỷ đồng và hỗ trợ cây giống cây ăn quả cho diện tích 11,55 ha, kinh phí hỗ trợ 346,638 triệu đồng.

Hoàn thành triển khai 05 tuyến đường lâm nghiệp phục vụ khai thác, vận chuyển sản phẩm khai thác từ rừng trồng sản xuất cho hơn 1.000 ha rừng của huyện, với tổng kinh phí được hỗ trợ là 2.230 triệu đồng.

Đồng chí Lê Đức Tiến UVBTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND huyện điều hành thảo luận

Tại hội nghị ngay sau khi theo dõi phóng sự; nhìn lại kết quả, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2021 – 2023, đã phản ánh thực trạng, kết quả, cũng như làm rõ thêm những khó khăn, bất cập từ chính người dân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, quá trình tổ chức triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, hỗ trợ theo nghị quyết 185 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỏng lĩnh vực phát triển sản xuất, cùng với nghiên cứu kỹ báo cáo.

Toàn cảnh thảo luận

Chủ tọa hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị đã nêu những khó khăn vướng mắc, cũng như phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chưa đạt được cùng bàn giải pháp tháo gỡ, kiến nghị đề xuất, đồng thời đưa ra mục tiêu phát triển các chương trình đề án hỗ trợ trong thời gian tới; như cần xây dựng vùng trồng nguyên liệu phục vụ sản xuất, bao tiêu sản phẩm từ nông, lâm, nghiệp, khảo sát, nghiên cứu các loại cây trồng ngắn ngày, nâng mức hỗ trợ để nhân dân tiếp tục được thụ hưởng, phát triển quy mô, rộng lớn hơn, cần có cơ chế giám sát cũng như đánh giá hiệu quả từng chương trình hỗ trợ, không nên giàn trải mà phải tập trung theo vùng, tạo thành chuỗi sản xuất liên kết, giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm được nhanh chóng, nhiều đại biểu cũng tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như kỹ năng canh tác, sản xuất của bà con, khi nhận hỗ trợ chưa chịu khó chăm sóc, duy trì mô hình khiến cho hiệu quả bị giảm đi phần nào, cùng với đó là nên chọn cây giống, con giống bản địa để triển khai thực hiện mô hình trong chăn nuôi, cũng như xây dựng mô hình cây trồng lâm nghiệp, trồng dược liệu, cây ăn quả phù hợp, nhằm tạo đà phát triển mới, để nhân dân từng bước thay đổi tư duy, nắm vững kiến thức xây dựng mô hình hỗ trợ đạt kết quả, vươn lên thoát nghèo từ chính sách hỗ trợ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng như cách thức tổ chức hội nghị đổi mới về nội dung, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu đã thảo luận, nêu rõ vấn đề, bàn kỹ từng nội dung để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí cũng đã nêu bật những kết quả triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các lĩnh vực từ Nghị quyết của HĐND huyện và các chính sách theo Nghị quyết 185 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đạt được là rất quan trọng, tạo đà cho sự phát triển theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm trở thành hàng hóa, liên kết tiêu thụ, cũng như làm thay đổi được tư duy sản xuất của đồng bào các dân tộc trọng huyện, đặc biệt là khích lệ người dân chủ động đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đem lại nguồn thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng đề nghị các phòng tham mưu tập trung rà soát lại các nội dung chương trình đề án hỗ trợ, để báo cáo UBND – HĐND và BanThường vụ sớm điều chỉnh lại một số chương trình hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, phù hợp sát với tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nắm được từng chủ trương, chính sách, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể phải tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên của mình, vận động nhân dân mạnh dạn vay vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, khuyến khích nhân dân tham gia, tăng cường xuống cơ sở để hướng dẫn người dân lao động sản xuất, theo đúng qui trình kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phải vào cuộc một cách quyết liệt, thực hiện hiệu quả, nhất là việc định hướng trong sản xuất nông lâm nghiệp, phải thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho từng ngành, đoàn thể, các đồng chí trong ban chấp hành để theo dõi, giám sát, hàng năm phải tiến hành kiểm tra, đánh giá sự hiệu quả của các mô hình, dự án.

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp các ngành, địa phương bắt tay ngay vào thực hiện các chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho Nhân dân vui xuân đón tết một cách an toàn, tiết kiệm, đầm ấm, vui tươi.

Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan đơn vị, lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân, công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, chỉnh trang công sở, nhà văn hóa, tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang các tuyến đường thông thoáng, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng đất nước đổi mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu năm, tổ chức thăm hỏi, động viên, các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, người có công, gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tất cả nhân dân đều được đón tết no, đủ, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đối với Thị trấn và Đồng lương chuẩn bị lễ hội Chùa Mèo, Lễ hội đền thờ Đô đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch một cách thiết thực, ý nghĩa và trang trọng, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trước trong và sau tết, tiếp tục quan tâm theo dõi động viên các gia đình, tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2024.

Nhân dịp này đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các đại biểu và Nhân dân trong huyện an khanh thịnh vượng, nhà nhà vui tươi, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp và nhiều nhiệm vụ lĩnh vực khác, xây dựng quê hương Lang Chánh ngày càng phát triển và thoát nghèo theo tinh thần Nghị quyết HĐND huyện lần thứ XXIII đã đề ra.

<

Tin mới nhất

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Lang Chánh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028(10/04/2024 11:21 SA)

Kết quả 5 năm hoạt động của Hội Doanh nghiệp huyện Lang nhiệm kỳ 2018 - 2023 (08/04/2024 9:24 SA)

Yên Khương cần phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ hủ tục lạc hậu để vươn lên phát triển...(02/04/2024 11:48 SA)

Giao Thiện cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát...(28/03/2024 4:54 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các công trình dự án năm 2024(26/03/2024 4:27 CH)

Tam Văn cần phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để theo kịp sự phát triển chung của huyện(21/03/2024 6:34 CH)

UBND huyện Lang Chánh làm việc với Công ty TNHH Tân Diamond(20/03/2024 6:33 CH)

Lễ khánh thành bàn giao Ngôi nhà hạnh phúc tại xã Yên Thắng(13/03/2024 6:10 CH)

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh kiểm tra tiến độ thi công một số công trình dự án; thăm và...(12/03/2024 4:58 CH)

Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

°