Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
360 người đã bình chọn
1517 người đang online

Huyện Lang Chánh: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Đăng ngày 19 - 09 - 2023
100%

Xác định công nghệ thông tin là một trong những công cụ hữu hiệu phục vụ công tác chuyển đổi số; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; trong những năm qua huyện Lang Chánh đã quan tâm đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, góp phần hỗ trợ đắc lực đối với công tác điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số, huyện Lang Chánh luôn chủ động, từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác công vụ, cải cách hành chính, triển khai các phần mềm ứng dụng và phần mềm quản lý chuyên ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, điều hành. Đồng thời, cung cấp các dịch vụ công thuận tiện và phục vụ người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, hiệu quả. Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của công nghệ thông tin từng bước chuyển biến. Cơ sở hạ tầng thông tin ngày càng phát triển, mở rộng đến tất cả các cơ quan từ huyện đến cơ sở; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn đạt gần 100%, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cán bộ công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn bản và điều hành công việc

Đến nay, 100% xã, thị trấn của huyện đều có trang thông tin điện tử, sử dụng hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 4 cấp đảm bảo việc trao đổi, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong các cuộc hội nghị, hội thảo nhanh chóng, kịp thời. Hiện tại, trên địa bàn huyện Lang Chánh có 11 điểm cầu truyền hình hội nghị, trong đó gồm 01 điểm cầu huyện, 10 điểm cầu tại các xã, thị trấn, bộ phận một cửa cấp huyện, xã đều cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, 100% cán bộ, lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn được cấp chữ ký số chuyên dùng, 100% cán bộ, công chức có tài khoản sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc. Tỷ lệ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác với các cơ sở dữ liệu của Tỉnh và Quốc gia đạt 100%; Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%, 100% các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP được quảng bá qua mạng internet, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện kiện toàn 78 tổ công nghệ số cộng đồng với với 234 thành viên làm lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các ứng dụng CNTT, sử dụng các dịch vụ số; tương tác với chính quyền thông qua môi trường số.....ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang từng bước giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn huyện, thúc đẩy cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin, giúp người dân và doanh nghiệp khai thác, tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Công an huyện Lang Chánh hướng dẫn người dân cài đặt mã định danh điện tử

 Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đã góp phần hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phục vụ chuyển đổi số. Bên cạnh những kết quả đạt được, hạ tầng công nghệ thông tin của huyện chưa đồng bộ, việc triển khai ứng dụng gửi nhận văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số, việc tiếp nhận và trả kết quả trên môi trường điện tử, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn chưa được thực hiện thường xuyên. Nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông còn thiếu và hầu hết là kiêm nhiệm, chưa được qua đào tạo chuyên ngành, từ đó mức độ tiếp cận với công nghệ cũng như công tác tham mưu chưa kịp thời…

Để chuyển đổi số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn và đạt những hiệu quả thiết thực hơn, Huyện Lang Chánh xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung triển khai thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; ưu tiên lực lượng cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn an ninh thông tin, xây dựng và phát triển chính quyền số phải thực hiện tiên phong, đi trước; xây dựng và phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng và phát triển xã hội số, đẩy mạnh thanh toán điện tử, triển khai áp dụng mô hình giáo dục trực tuyến, phổ biến kiến thức về an ninh mạng, văn hoá ứng xử trên môi trường mạng tại các cấp học. Ưu tiên chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực, như: Y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, giao thông - vận tải, tài nguyên - môi trường, xây dựng, tư pháp, thương mại điện tử…

Tin tưởng, bằng sự quyết liệt và chung tay của toàn hệ thống chính trị, chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện Lang Chánh sẽ được triển khai toàn diện, đồng bộ, và đạt được các mục tiêu đề ra.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện về thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số và đề nghị Ban...(24/11/2023 6:07 CH)

  Chuyển đổi số bằng Livestream bán nông sản tại vườn của nông dân: Vi Hồng Nghị thôn Tân Thủy xã...(09/11/2023 7:44 CH)

  Chính phủ số là gì?(07/11/2023 11:01 CH)

  Bộ tài liệu Hồ sơ chuyển đổi số xã Giao An(02/11/2023 10:04 CH)

  Bộ hồ sơ tài liệu chuyển đổi số thị trấn Lang Chánh(02/11/2023 9:59 CH)

  Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?(01/11/2023 9:42 CH)

  Ra mắt Mô hình điểm "khai báo lưu trú qua phần mềm VneID" tại bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh(01/11/2023 5:36 CH)

  Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023(31/10/2023 5:51 CH)

  Cách đăng ký và kích hoạt ứng dụng VNeID tại nhà(26/10/2023 8:07 SA)

  Sáu mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp(25/10/2023 3:22 CH)

  °