Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
319 người đang online

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 12 năm 2023

Đăng ngày 23 - 12 - 2023
100%

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, đồng chí: Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 12, để thông qua Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn và phát động phong trào thi đua năm năm 2024, Nghe các báo cáo về kết quả thực hiện Đầu tư kết cấu hạ tầng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, kết quả thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kết quả thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững và công tác chuẩn bị Lễ hội Chùa Mèo và tổ chức Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương Quận công Lê Phúc Hoạch, thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương năm 2024, Quyết định về qui định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng Nội vụ.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp đồng chí: Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh đây là những nội dung hết sức quan trọng, chính vì thế các phòng, ban liên quan được giao nhiệm vụ xây dựng các quyết định báo cáo cần tập trung tổ chức thực hiện một cách bài bản, chính xác, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách các mảng cùng từng cá nhân Ủy viên UBND huyện sẽ cho ý kiến bàn bạc kỹ lưỡng chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề mới cho quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024, một cách thiết thực hiệu quả, đưa ra nhiệm vụ nào phải quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức và được triển khai sớm.

Đồng chí: Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phát biểu khai mạc

Với nội dung công việc nhiều cuộc họp đã khẩn tiến hành, được các phòng, ban UBND huyện lần lượt thông qua tại cuộc họp, đối với Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn và phát động phong trào thi đua năm năm 2024, tổng có 25 chỉ tiêu trong đó kinh tế có 12 chỉ tiêu, Tốc độ tăng giá trị sản xuất 7,2% trong đó nông lâm nghiệp 5,7%; công nghiệp và xây dựng 8,3%; dịch vụ 7,5%. Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất: Nông lâm nghiệp và thủy sản 32,4%; công nghiệp xây dựng 35,30%; dịch vụ 32,3%. Thu nhập bình quân đầu người: 32 triệu/người/năm, sản lượng lương thực có hạt: 16.500 tấn, diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao: 250 ha, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản: 60 triệu đồng, tổng huy động vốn đầu tư phát triển: 1.400 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng: 10% trở lên, thu ngân sách tại địa phương: 23,47 tỷ đồng, thành lập mới 15 doanh nghiệp, xây dựng 01 xã nông thôn mới và 03 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đô thị hóa: 19,5%, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa: 80%, tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn: 70,8%.     

Văn hóa xã hội 9 chỉ tiêu, dân số trung bình: 52.000 người; trong đó tốc độ tăng dân số: 0,53%; mức giảm sinh:  0,9 %, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội: 58%, tỷ lệ lao động qua đào tạo: 51%; trong đó có chứng chỉ: 20%; số người được giải quyết việc làm + lao động ở nước người có thời hạn 2.000 người (có việc làm mới 1.930 người; lao động ở nước ngoài 70 người). tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia:  90,3%, tỷ lệ xã đạt tiêu chí về ATTP: 100%; trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao: 10%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: ≤12%, tỷ lệ dân số tham gia BHYT: 93,75%, tỷ lệ hộ nghèo: 15%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 5,3%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế: 100%, tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu: 26%.

Về Môi trường có 3 chỉ tiêu; tỷ lệ che phủ rừng:  82,5%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 95%, tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch: 50%, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý: 80%, về An ninh trật tự có 1 chỉ tiêu đs là; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 80%.

Các đại biểu thảo luận

Đối với nội dung này các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện, các ngành, thành viên Ủy viên UBND huyện cũng đã tập trung thảo luận rất kỹ về từng chỉ tiêu, số liệu cụ thể, cũng như bàn bạc thống nhất để phù hợp với chỉ tiêu tỉnh giao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện sớm ban hành và công bố tổ chức thực hiện trong năm 2024.

Tiếp đó các phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Văn hóa và thông tin, phòng Nội vụ huyện đã thông qua các nội dung liên quan đó là:

Thông qua các báo cáo

Báo cáo về kết quả thực hiện Đầu tư kết cấu hạ tầng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, kết quả thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kết quả thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững và công tác chuẩn bị Lễ hội Chùa Mèo và tổ chức Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương Quận công Lê Phúc Hoạch, thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương năm 2024, Quyết định về qui định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng Nội vụ.

Dự thảo các báo cáo, đề án, quyết định đã được các phòng chuẩn bị rất kỹ tuy nhiên đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên UVUB đã góp ý rất kỹ, bàn sâu vào từng nội dung, công việc, cũng như định hướng để điều chỉnh nhất là các số liệu, cũng như đánh giá theo từng mục, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, để soạn thảo lại và có sự chỉ đạo của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, sự phối hợp của từng ngành liên quan, các báo cáo phải sớm được hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định.

Kết luận cuộc họp đồng chí: Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ hội chùa Mèo, lễ hội Đô đốc đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương diễn ra từ ngày 6 - 7 tháng Giêng.

Đồng chí: Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phát biểu Kết luận

Chỉ đạo tốt vụ chiêm xuân, công tác phòng chống rét cho trâu bò, kiểm tra, giám sát các nhà trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh theo đúng qui định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các em học sinh, nếu có thiếu sót phải xử lý nghiêm, chuẩn bị thăm, tặng quà gia đình chính sách, tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, đề nghị Ban quản lý dự án, chuẩn bị khởi công một số dự án lớn ngay từ đầu năm, để khởi công, đề nghị các phòng ban liên quan tham mưu tổng hợp số liệu cụ thể, rõ ràng về vốn đầu tư công năm 2024, đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư được giao.

Rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân đón Tết, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết; nhất là các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh ddawcvj biệt khó khăn, gia đình neo đơn, phối hợp với các nhà hảo tâm, đoàn từ thiện phân bổ hợp lý các phần quà tết đảm bảo nhà nhà được đón tết vui tươi, đầm ấm, thăm tặng quà tết các doanh nghiệp, chăm lo Tết cho công nhân; chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm hành lang, vỉa hè, lòng lề đường, yêu cầu ký cam kết không tái phạm, rà soát, chỉnh trang lại các điểm nhấn; cụm pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, các khu trung tâm, cơ quan, công sở, sáng, xanh, sạch đẹp tạo khí thế mới, mừng Đảng, mừng xuân, quản lý các đối tượng sẵn sàng nhập ngũ để đảm bảo giao quân năm 2024 thành công.

Khẩn trương tổng kết và thanh quyết toán theo đúng qui định, nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2024 và đón xuân Giáp Thìn đồng chí: Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy viên Ủy ban nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, Nhân dân các dân tộc trong huyện hạnh phúc bình an và gặt hái được nhiều thành công.

<

Tin mới nhất

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Lang Chánh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028(10/04/2024 11:21 SA)

Kết quả 5 năm hoạt động của Hội Doanh nghiệp huyện Lang nhiệm kỳ 2018 - 2023 (08/04/2024 9:24 SA)

Yên Khương cần phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ hủ tục lạc hậu để vươn lên phát triển...(02/04/2024 11:48 SA)

Giao Thiện cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát...(28/03/2024 4:54 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các công trình dự án năm 2024(26/03/2024 4:27 CH)

Tam Văn cần phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để theo kịp sự phát triển chung của huyện(21/03/2024 6:34 CH)

UBND huyện Lang Chánh làm việc với Công ty TNHH Tân Diamond(20/03/2024 6:33 CH)

Lễ khánh thành bàn giao Ngôi nhà hạnh phúc tại xã Yên Thắng(13/03/2024 6:10 CH)

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh kiểm tra tiến độ thi công một số công trình dự án; thăm và...(12/03/2024 4:58 CH)

Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

°