Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
326 người đang online

THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh

Đăng ngày 12 - 12 - 2023
100%

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Công văn số 15304/UBND-THKH ngày 11/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của UBND huyện Lang Chánh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh;

Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh, cụ thể như sau:

I. Hình thức kiểm tra, sát hạch

Phỏng vấn trực tiếp (bốc thăm trả lời vấn đáp) các câu hỏi trong bộ đề kiểm tra, sát hạch do Ban kiểm tra, sát hạch viên chức chuẩn bị;

Ngoài ra đối với từng vị trí việc làm cụ thể, người dự tuyển viên chức được kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn thêm các nội dung liên quan ứng với vị trí việc làm đăng ký xét tuyển.

II. Bố cục đề phỏng vấn

Gồm 03 câu, trong đó:

- Câu 1: Kiến thức chung về viên chức (30 điểm)

- Câu 2: Kiến thức nghiệp vụ, chuyên ngành (30 điểm)

- Câu 3: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Xử lý các tình huống sư phạm giữa giáo viên và học sinh; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng (40 điểm).

III. Nội dung ôn tập

1.1. Vị trí Giáo viên tiểu học

a) Kiến thức chung về viên chức

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

b) Kiến thức về nghiệp vụ, chuyên ngành

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 20/3/2021, của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Tiểu học.

c) Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ

- Thí sinh tự tìm hiểu thêm về kiến thức chuyên môn của vị trí việc làm;

- Xử lí các tình huống liên quan giữa giáo viên và học sinh tiểu học, giữa giáo viên và cha mẹ học sinh tiểu học.

1.2. Vị trí Giáo viên trung học cơ sở

a) Kiến thức chung về viên chức

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

b) Kiến thức về nghiệp vụ, chuyên ngành

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.

c) Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ

- Thí sinh tự tìm hiểu thêm về kiến thức chuyên môn của vị trí việc làm;

- Xử lý các tình huống sư phạm liên quan giữa giáo viên và học sinh THCS hoặc giữa giáo viên và cha mẹ học sinh.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch biết và ôn tập./.

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo...(03/01/2024 6:31 CH)

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển (Vòng 1) Kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...(13/12/2023 3:46 CH)

THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào...(12/12/2023 4:21 CH)

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh năm...(20/10/2023 4:44 CH)

Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

°