Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
287 người đã bình chọn
1102 người đang online

Huyện Lang Chánh Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác câp ủy năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022

Đăng ngày 26 - 12 - 2022
100%

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Huyện ủy Lang Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lữ Đức Chung, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơn quan đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện bước vào năm 2022 với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, nghiên cứu kỹ Báo cáo do Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị và xuất phát từ tình hình thực tiễn của huyện, cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác để tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình năm 2022. Đối chiếu với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình, những “điểm sáng”, ấn tượng về kết quả đạt được, chỉ rõ những điểm nổi bật, điểm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, vấn đề mới phát sinh, đặc biệt là các nhóm hạn chế, yếu kém nêu trong Báo cáo, để làm cơ sở cho công tác, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền trong thời gian tới...

Toàn cảnh  hội nghịTổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác câp ủy năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022

 Hội nghị đã  nghe Đồng Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2023, theo đó năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã có nhiều biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, đổi mới phương pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm minh, kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ luôn được kiện toàn, củng cố, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; công tác kết nạp Đảng viên mới đạt kết quả nổi bật, đạt 135,7% chỉ tiêu tỉnh giao. Kết quả đạt được trong năm 2022 là tương đối toàn diện, thể hiện sự phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong huyện...

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế đó là: việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ở một số xã, thị trấn còn hạn chế, chưa chú trọng, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, còn 04 chỉ tiêu không đạt kết hoạch, công tác lập quy hoạch xã, tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã, thôn bản còn cầm chừng, thiếu tính chủ động, chính quyền một số nơi còn thiếu sự quyết liệt, chưa sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính mộ số xã chưa nghiêm…

 Hội nghị đã nghe Đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí Thư Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, huyện phấn đấu thực hiện và hoàn thành 30 chỉ tiêu về phát triển kinh tế có 13 tiêu chí phấn đấu đó là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 14,3% trở lên trong đó: Nông lâm, thủy sản tăng 11,1%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 18,0%, Dịch vụ tăng 14%, Thu nhập bình quân đầu người: 27 triệu đồng/người/năm, tổng giá trị xuất khẩu 1.500.000 USD, thành lập mới 16 doanh nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa đạt 19%, tỷ lệ giao thông trên địa bàn được cứng hóa 79,5%, có 37,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 63,6% thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới trở lên, thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 3,6%, công tác xây dựng Đảng phấn đấu kết nạp 120 Đảng viên trở lên và có 45% tổ chức cơ sở Đảng đạt Trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghịTổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác câp ủy năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022

Về nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022, hoạt động của Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả, nhất là các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể thường xuyên được đổi mới về nội dung, phương thức; chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm, vẫn còn những vấn đề nhân dân quan tâm đó là có thời điểm giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng mạnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra; việc giải quyết các thủ tục về quản lý đất đai tại một số địa phương còn chậm, kéo dài.

Trên cơ sở gợi ý thảo luận của chủ tọa hội nghị, thảo luận tại hội nghị bên cạnh thống nhất cao với những kết quả đạt được của huyện trong năm 2022, lãnh đạo các phòng, ngành, các xã, thị trấn đã phân tích làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Nguồn lực trong hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, công tác xây dựng NTM; công tác GPMB; xử lý vi phạm về xây dựng trái phép, công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý hành lang an toàn giao thông, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ, phát huy dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là tạo sự đồng thuận, thống nhất và để dân biết, dân làm chủ trong xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các đại biểu nêu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả đề án của BCH, BTV, HĐND - UBND đã ban hành, đồng thời cụ thể hóa vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, ngành mình một cách hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là 03 chương trình trọng tâm và 02 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã xác định, thực hiện tái cơ cấu gắn với nâng cao giá trị sản xuất, chất lượng, hiệu quả tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Trước mắt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án may mặc, dày da, chế biến lâm sản, các dự án du lịch để tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho nhân dân, các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng, huyện, xã, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Quy hoạch đất đai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, barp tồn phát huy các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa và bản săc dân tộc, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón tết Quỹ mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh nhất là trên tuyến biên giới, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Xây dựng Đảng, Chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác xây dựng Đảng tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch, mở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn của huyện, thực hiện bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo trình độ, năng lực, sở trường, đặc biệt là cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cương quyết bố trí sắp xếp lại những cán bộ có năng lực chuyên môn yếu, không trách nhiệm, không quyết liệt.

Năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng để Đảng bộ huyện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, đồng chí Bí Thư Huyện ủy, Nguyễn Xuân Hồng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, phát huy những thành tích, kết quả, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2023, phấn đấu đưa Lang Chánh sớm thoát khỏi huyện nghèo, trở thành huyện khá khu vực miền núi.

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị giao nhiệm vụ Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Lang Chánh năm 2023.(29/03/2023 1:56 CH)

HUYỆN LANG CHÁNH THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023: HỌC TẬP...(23/03/2023 3:21 CH)

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn 11...(22/03/2023 2:54 CH)

Đoàn công tác của huyện Cẩm Thủy khảo sát, đánh giá sản xuất các sản phẩm từ tre luồng tại huyện...(16/03/2023 2:53 CH)

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh và đoàn công tác của huyện làm việc tại xã Yên Thắng(08/03/2023 3:37 CH)

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy thăm chúc mừng Đồn Biên phòng Yên Khương nhân ngày truyền thống...(03/03/2023 3:41 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 02 năm 2023(27/02/2023 9:13 CH)

KHAI MACH HỘI THI CÁN BỘ GIẢNG DAY CHÍNH TRỊ NĂM 2023(22/02/2023 9:21 SA)