Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Thường trực Huyện ủy làm việc với, lãnh dạo chủ chốt xã Giao An về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Đăng ngày 22 - 11 - 2022
100%

Chiều ngày 21/11, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã Giao An, để kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như giải quyết những kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lữ Đức Chung Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn UBND huyện, lãnh đạo chủ chốt xã Giao An. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghi

Tại buổi làm việc lãnh đạo xã Giao An đã báo cáo trước thường trực Huyện ủy và đại biểu tham dự về những kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2022, theo đó Được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự hỗ trợ của các phòng, ban, ngành cấp huyện, sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp được thuận lợi, đó là tiền đề cơ bản, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ từng bước được đổi mới; kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

 Lãnh đạo xã Giao An báo cáo trước thường trực Huyện ủy và đại biểu tham dự buổi làm việc

 

Với 23 chỉ tiêu giao từ đầu năm về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển lâm nghiệp, thủy sản có những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên có những chỉ tiêu không đạt, như xây dựng sản phẩm ocop, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 140 hộ chiếm 21,88%, hộ cận nghèo 218 hộ chiếm tỷ lệ 36,1%, trong năm có 6 lao động đi xuất khẩu, thành lập nới 1 doanh nghiệp, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông đạt 75%, Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã ước đạt 92,3 tỷ đồng, bằng 99,1%, so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt: 13,2 tỷ đồng; giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt: 21,7 tỷ đồng; thu nhập từ chăn nuôi ước đạt: 17 tỷ đồng; thu nhập từ thủy sản ước đạt: 1,6 tỷ đồng; lĩnh vực thương mai, dịch vụ; xây dựng cơ bản: 38,8 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn là 41.500.000 đồng, đạt 67,3% so với dự toán huyện giao). thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt  39,1 triệu đồng/ người/ năm, bằng 102,1 % so với cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới nâng cao: UBND xã đã kiện toàn lại BCĐ, tổ giúp việc, Ban phát triển 5/5 thôn; xã xây dựng kế hoạch NTM nâng cao theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, quy định gồm 19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu; trong đó: 42 chỉ tiêu chưa đạt, 33 chỉ tiêu đạt.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được tăng cường về tư tưởng chính trị, về tổ chức đã có bước chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.  Đảng bộ xã có 162 đảng viên, gồm 9 Chi bộ, trong đó có 05 Chi bộ nông thôn, 02 Chi bộ Trường học, 01 Chi bộ Trạm y tế và 01 Chi bộ Công an.

Chuyển đảng chính thức cho 08 đảng viên mới, 03 quần chúng ưu tú, hoàn thành bồi dưỡng lớp nhận thức về đảng đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng. Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn có những tồn tại, hạn chế Kinh tế đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tốc độ phát triển còn chậm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa ứng dụng được khoa học kỹ thuật. Tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao chưa có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,  một số tiêu chí NTM chất lượng còn thấp. Môi trường nông thôn chưa có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác quản lý đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông chưa chặt chẽ, làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Việc xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, chưa thực sự cụ thể, rõ ràng, kịp thời  và chưa sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, vận động của MTTQ, các ngành đoàn thể và một số chi ủy, chi bộ chưa được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa được thể hiện rõ; còn thiếu sự quyết liệt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức chưa nghiêm; việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu do cấp trên giao chưa kịp thời, kết quả chưa cao. Công tác Đảng: Việc tuyên truyền, vận động, tìm nguồn và làm hồ sơ phát triển đảng viên mới, đã được quan tâm, thực hiện; tuy nhiên vẫn còn có chi ủy, chi bộ chưa thực sự quan tâm, giới thiệu nguồn đi học lớp nhận thức về Đảng; chưa duy trì được việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới, việc thu, nộp đảng phí còn chậm, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa được nhận thức đồng bộ và thực hiện chưa thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm so với kế hoạch; chưa tổ chức được việc sơ kết hàng quý, chưa tuân thủ việc thông tin, báo cáo theo quy định.

An ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những bất ổn, như: lô đề, bài bạc, vi phạm giao thông... vẫn còn xảy ra.

Các đại biểu thạm dự hội nghị

 Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lữ Đức Chung Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban chuyên môn UBND huyện cũng đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn mà xã Giao An đang gặp phải, đồng thời tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và năm 2023; trong đó trọng tâm là: Chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng xã NTM nâng cao, thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP; giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, vệ sinh môi trường. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất các trường, lớp học trên địa bàn; công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đặc biệt chỉ đạo tốt việc giữ gìn các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, khai tác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương nhằm khơi dậy tiềm năng xây dựng xã Giao An xứng tầm là xã dẫn đầu trong các phong trào thi đua, không để chững lại các hoạt động, tập trung nâng cao phát triển kinh tế, mỗi cán bộ đảng viên phải luôn trăn trở, bám nắm cơ sở, gần dân, sát dân tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cùng nhân dân hiến kế xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đạt hiệu quả để Giao An bứt phá đi lên, xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, các đại biểu kỳ vọng tập thể đội ngũ cán bộ chủ chốt xã luôn đoàn kết nỗ lực cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ xã đến chi bộ, thôn bản phải thật sự đồng thuận để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sớm đưa xã Giao An phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khẳng định Giao An là xã có nhiều tiềm năng thế mạnh về truyền thống văn hóa lịch sử, giao thông rất thuận lợi hơn các xã khác để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tập thể lãnh đạo có truyền thống đoàn kết thống nhất, nhân dân cần cù, chịu khó, là xã có di tích Chùa Trô, nơi có Hang Lòn mà Hoàng thân SuPhanu Vông và lãnh đạo nhà nước Lào tạm trú trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp, có Huối vớ gắn với tên tuổi của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng hệ thống thác Hón Nang, thác Áp pa, nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện, chính vì thế đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn xã cần phát huy các thế mạnh vốn có để khơi dậy tinh thần vượt khó, vươn lên không để tình trạng trì trệ, kém phát triển, trong công tác, lãnh đạo điều hành thiếu trách nhiệm, thiếu quyết liệt, không có định hướng và cần có sự đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành công việc, không để mọi yếu tốt khách quan kìm hãm sự phát triển của xã.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Sau khi đánh giá về những hạn chế, yếu kém mà tập thể Ban thường vụ Đảng ủy xã Giao An đang gặp phải đồng thời đưa ra nhiệm vụ chỉ đạo quyết liệt để Giao An phát triển Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Đảng ủy, UBND xã, MTTQ xã Giao An nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của thường trực Huyện ủy, thường vụ phụ trách xã, lãnh đạo UBND huyện, đề nghị tập thể BTV nhất là đồng chí bí thư các đồng chí lãnh đạo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, khơi dậy lại các phong trào thi đua của xã trong phát triển kinh tế của xã, cần có tinh thần trách nhiệm, trăn trở về sự trì trệ, yếu kém của mình, tại sao mà kinh tế xã đang còn khó khăn, nhân dân đang còn nghèo, cần có kế hoạch, định hướng để có bước đột phá trong thời gian tới, đặc biệt là cần có nhiệm vụ cụ thể phù hợp với địa phương, đặc biệt là nghiêm túc thực hiện tốt quy chế làm việc trong lãnh đạo chỉ đạo, theo chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí để theo dõi, giám sát, nghiêm túc triển khai ngay kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng tháng, từng quý và cả năm đồng thời phải có kiểm tra giám sát, các nghành đoàn thể xã cần vào cuộc tích cực triển khai nhiệm vụ cho đoàn viên hội viên, tăng cường xuống thôn bản, gặp gỡ nhân dân, sát dân để hướng dẫn nhân dân theo từng việc, trong nâng cao phát triển sản xuất, mỗi hội đoàn thể cần xây dựng mô hình để nhân rộng, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

Giao An cần tập trung lĩnh vực phát triển kinh tế trọng tâm tiếp tục thâm canh, phục tráng trồng mới diện tích rừng luồng nhằm nâng cao giá trị và vùng nguyên liệu luồng phục vụ cho nhà máy chế biến tre luồng, phát triển diện tích cây dược liệu, cây ăn quả, trồng các loại cây có giá trị cao như trồng chanh leo, xoài keo, mô hình trồng cau cần được triển khai mạnh hơn nữa, về chăn nuôi cần tập trung nuôi con đặc sản như lợn cỏ, gà đồi, vịt bản địa…

Ngoài ra phải nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại và hoàn thành sớm quy hoạch vùng xã, quy hoạch sử dụng đất định hướng quy hoạch thật chính xác, phù hợp, xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho kế hoạch phát triển kinh tế cho năm 2023, quan tâm đến công tác tiêm phòng, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, bám sát nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khôi phục lại văn hóa xường mường, di tích lịch sử Chùa Trô, Huối Vớ, Hang Lòn để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Lào, công tác an sinh xã hội cần được quan tâm, chi trả kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách đối với người dân, các chế dộ phụ cấp từ xã đến thôn bản, quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư vào địa bàn, đảm bảo tốt nhất công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra tình trạng khai thác, khu tập kết lâm sản, nâng cao chất lượng hoạt dộng của Hội đồng nhân dân xã, đối với công tác xây dựng đảng đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu BTV Đảng ủy xã cần nâng cao quyết tâm chính trị cao, tiếp tục rà soát đưa vào quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực để bồi dưỡng, đào tạo lớp cán bộ kế cận phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và phải có tinh thần trách nhiệm cao, quan tâm đến đoàn thể các đồng chí bí thư trưởng thôn bản để động viên khuyến khích lựa chọn những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao vì mục tiêu nhiệm vụ chung, đề nghị làm tốt công tác xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên tổ chức họp giao ban phân công nhiệm vụ cụ thể thoe từng tháng, từng quý, công tác tài chính phải được giải quyết dứt điểm không để tồn đọng, Đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV, BCH được phân công phụ trách xã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, các phòng ban quan tâm phối hợp để nắm, rà soát cụ thể từng nhiệm vụ cùng với xã để tổ chức triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm và cả năm 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt xã Giao An trong thời gian tới sẽ cùng nhau doand kết nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, sớm xây dựng xã Giao An phát triển trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Ngay sau Hội nghị Văn phòng Huyện ủy sẽ thông báo chính thức kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy và tập thể lãnh đạo chủ chốt xã Giao An khẩn trương thông báo, tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã nắm rõ tinh thần chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư và thường trực, ban thường vụ Huyện ủy về xây dựng xã Giao An phát triển, đời sống nhân dân sẽ có nhiều khởi sắc và đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

 

<

Tin mới nhất

Đoàn công tác Huyện Lang Chánh thăm quan thực tế Nhà máy sản xuất giày tại Thái Bình.(28/11/2022 4:20 CH)

Hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của BTV Huyện ủy Lang Chánh về xây dựng...(23/11/2022 2:50 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với, lãnh dạo chủ chốt xã Giao An về tình hình thực hiện nhiệm vụ...(22/11/2022 7:59 SA)

Lãnh đạo huyện chúc mừng Ủy ban MTTQ huyện và Trung tâm Chính trị huyện nhân ngày truyền thống.(18/11/2022 3:13 CH)

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy thăm Trung tâm Chính trị huyện nhân ngày nhà giáo Việt...(18/11/2022 3:08 CH)

Huyện Lang Chánh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc ngành giáo dục(16/11/2022 2:38 CH)

Công an huyện Lang Chánh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên...(15/11/2022 10:06 SA)

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Tuấn Huê chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn...(14/11/2022 3:54 CH)