Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Đảng ủy xã Giao Thiện tổ chức hội nghị đ ánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của bộ Chính trị.

Đăng ngày 27 - 04 - 2021
100%

Sáng 27/4/2021 Đảng ủy xã Giao Thiện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021, và sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị.

Quý I/2021 mặc dù gặp khó khăn do tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covit -19, xong được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy xã Giao Thiện đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác bầu cử được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. UBND xã đã chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND xã, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế của xã  trong trạng thái bình thường mới.

Tổng diện tích lúa được gieo cấy là 193 ha, chăn nuôi tiếp tục được duy trì về tổng đàn và thực hiện hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, lâm nghiệp có chuyển biến rõ rệt, khai thác luồng, cọc ước đạt 29,4 nghìn cây, giá trị ước đạt 3,9 tỷ đồng, khai thác kéo đạt 542 tấn, trồng rừng sau khai thác khoảng 32,3ha. Thu ngân sách trên địa bàn là trên 5 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới đang được triển khai thực hiện quyết liệt, phấn đấu để thôn khụ 2 sớm đạt 14 tiêu chí và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới, văn hóa xã hội được quan tâm, tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững

Khen thưởng cho 3 tập thể và 10 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác xây dựng Đảng được duy trì thường xuyên, hiện Đảng ủy xã có 262 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ. Quý II/2021, Đảng ủy xã Giao Thiện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021.2026.

Về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Trong 5 năm qua, Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di chúc của Bác, những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hoá trong di chúc; qua đó, nâng cao và khẳng định được giá trị trường tồn của di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Tính từ năm 2016 đến tháng 3/2021, toàn Đảng bộ đã tổ chức mở các hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm cho 100% cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, Ban Chấp hành đảng bộ chỉ đạo viết bài thu hoạch theo các chuyên đề hàng năm; trú trọng công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện ở cơ sở, qua kiểm tra nhìn chung các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện đưa Chỉ thị vào sinh hoạt thành nề nếp. Với việc triển khai học tập nghiêm túc Chỉ thị 05 đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục thể hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến mới xuất hiện trong các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác.

        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện nhận thức và hành động của một số ít cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong rèn luyện đạo đức, làm theo còn hạn chế; việc đưa nội dung vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đảng, đoàn thể gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, cơ quan đơn vị chưa cụ thể, chất lượng chưa cao; nội dung đăng ký làm theo chưa cụ thể, còn chung chung; chương trình hành động chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra đôn đốc chưa được thường xuyên… Tại hội nghị các địa biểu đã thảo luận bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 5 năm qua để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

        Thời gian tới, Đảng ủy xã Giao Thiện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp với địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, trong quần chúng nhân dân.

Nhân dịp này, UBND xã Giao Thiện đã khen thưởng cho 3 tập thể và 10 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

<

Tin mới nhất

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...(18/05/2021 2:28 CH)

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch...(11/05/2021 9:19 CH)

Ứng cử viên HĐND huyện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Tam Văn(10/05/2021 10:08 CH)

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc Cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5 huyện Lang Chánh.(06/05/2021 9:18 CH)

Đảng ủy xã Giao Thiện tổ chức hội nghị đ ánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công...(27/04/2021 9:12 CH)

Có 4 tập thể và 17 cá nhân được khen thưởng trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị...(27/04/2021 9:08 CH)

HĐND huyện Lang Chánh khóa XIX Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 (18/04/2021 8:10 SA)

Huyện ủy Lang Chánh sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.(15/04/2021 8:40 SA)