Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

HĐND huyện Lang Chánh khóa XIX Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 18 - 04 - 2021
100%

Chiều ngày 16/4/2021, HĐND huyện Lang Chánh khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng do có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Lữ Đức Chung, PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Hồng PBT, CT UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện , lãnh đạo các xã, thị trấn. Kỳ họp do đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hoàng Thị Hồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác tổ chức và hoạt động HĐND huyện khóa XIX; báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tổng kết công tác viện kiểm soát nhân dân, tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021;...

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện Lang Chánh khóa XIX Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Theo đó từ đầu nhiệm kỳ tới nay, HĐND huyện và cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tình hình thực tế của địa phương. Đã thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình. Tích cực phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể trong hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri. Tổ chức tốt các kỳ họp, ban hành các nghị quyết cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Thực hiện chức năng, thẩm quyền của HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Lang Chánh khóa XIX đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đại biểu HĐND huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Lang Chánh đã tổ chức 12 kỳ họp, (tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp luôn đạt trên 95%), để ban hành nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, HĐND huyện đã ban hành 87 Nghị quyết việc xây dựng nghị quyết chặt chẽ, đúng pháp luật, các Nghị quyết HĐND huyện ban hành đều có giá trị thực tiễn cao. Các kỳ họp đều được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm bắt kịp thời. Chất lượng kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn toàn diện, sâu sát quyết liệt và hiệu quả hơn. Các cuộc giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm. Sau giám sát các kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND được các cơ quan chịu sự giám sát cơ bản chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm. Tuy nhiên, một số đơn vị việc thực hiện sau giám sát còn chậm chuyển biến, kéo dài, Thường trực HĐND đưa nội dung kiến nghị trong giám sát ra chất vấn tại kỳ họp để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện kịp thời trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ, kiến nghị của cử tri đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đúng quy định. Mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan và tổ chức hữu quan được tăng cường, giữ vững và thường xuyên liên hệ chặt chẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện.

Nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế xã hội; về chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân và cải cách hành chính, xây dựng chính quyền ở các cấp. Đặc biệt, tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số báo cáo quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác của UBND huyện nhiêm kỳ 2016 - 2021; báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, tờ trình của UBND huyện về hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch các xã, thị trấn năm 2021, tờ trình về sát nhập trường THCS Thị trấn 1 và 2.

Sau khi nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến chức năng, vai trò, nhiệm vụ, những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại của HĐND huyện trong nhiệm kỳ qua; thống nhất một số nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho 6 tập thể có thành tích trong hoạt động của HĐND

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐND huyện Lang Chánh trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời yêu cầu HĐND huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; tham mưu cho Ban Thường vụ lãnh đạo toàn diện hoạt động của HĐND các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng trong nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó cần lựa chọn bầu được những vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng đại biểu các cơ quan dân cử, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đế cơ sở tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp, điều hành, thống nhất giữa HĐND với UBND huyện; thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát, lựa chọn những vấn đề nổi cộm được cử tri và dư luận xã hội quan tâm; chú trọng đôn đốc, kiểm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kết luận sau giám sát; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Đại biểu HĐND huyện trong việc lắng nghe ý kiến cử tri, truyền tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cử tri và nhân dân trong huyện; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; làm tốt công tác giám sát, tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền, pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở, căn cứ Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo, phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử tại địa phương; đồng thời tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới; quyết tâm hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 

Đồng chí Lữ Đức Chung, PBT Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Hồng PBT, CT  UBND huyện tặng hoa cho các đồng chí thôi Đại biểu HĐND huyện khóa XX

 

 Dịp này, HĐND huyện Lang Chánh khóa XIX khen thưởng cho 6 tập thể và 11 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

 

<

Tin mới nhất

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...(18/05/2021 2:28 CH)

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch...(11/05/2021 9:19 CH)

Ứng cử viên HĐND huyện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Tam Văn(10/05/2021 10:08 CH)

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc Cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5 huyện Lang Chánh.(06/05/2021 9:18 CH)

Đảng ủy xã Giao Thiện tổ chức hội nghị đ ánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công...(27/04/2021 9:12 CH)

Có 4 tập thể và 17 cá nhân được khen thưởng trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị...(27/04/2021 9:08 CH)

HĐND huyện Lang Chánh khóa XIX Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 (18/04/2021 8:10 SA)

Huyện ủy Lang Chánh sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.(15/04/2021 8:40 SA)