Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 03 - 02 - 2021
100%

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021) và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 3-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được kết nối từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện Lang Chánh, có các đồng chí: Phạm Đăng Lực Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lữ Đức Chung Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Phó bí thư Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Trực tiếp thông tin về kết quả thành công của Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Việc kịp thời thông báo kết quả thành công của Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng để tạo sự lan tỏa thành công của Đại hội đến với cán bộ, đảng viên Nhân dân, để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu  Huyện Lang Chánh

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đã nêu lên quá trình và cơ sở lý luận để xây dựng các văn kiện trình Đại hội và khẳng định Đại hội XIII của Đảng đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp, Sự thành công của Đại hội XIII của Đảng là toàn diện trên tất cả các phương diện. Từ thành công của đại hội XIII, đã tạo cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta có thêm năng lượng, có thêm cảm hứng để bước vào một thời kỳ mới xây dựng đất nước Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng cũng đã phân tích quá trình xây dựng và những nội dung cốt lõi về các văn kiện trình đại hội như: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, khách quan, công tâm, làm từng bước, dễ đến khó, minh bạch. Do vậy, khi đưa ra Đại hội đã nhận được sự thống nhất rất cao...

Đồng chí Ngyễn Xuân Thắng nêu rõ việc thành công của Đại hội không chỉ là thông qua được Nghị quyết hay bầu ra Ban Chấp hành mới mà quan trọng hơn là phải đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống, làm sao nước giàu, dân mạnh, đó mới là thành công của Đại hội.

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch. Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Vinh dự và tự hào cho Đảng bộ chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu tín nhiệm rất cao. Điều này thể hiện vị thế của Thanh Hóa và nhất là sự tin tưởng, tín nhiệm của đại biểu đối với cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Trọng Hưng được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; mừng quê hương, đất nước đổi mới; mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và mừng Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sau hơn 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hơn 75 năm quốc khánh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và hơn 35 năm kể từ khi đổi mới. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã thông tin những đóng góp của đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa vào sự thành công của đại hội; thông tin những người con xứ Thanh đang công tác ở Trung ương và địa phương được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Với trách nhiệm vừa được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng nguyện đoàn kết, luôn gương mẫu tận tụy, trách nhiệm cao với công việc, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ năng lực, hết lòng, hết sức đi theo Đảng, phụng sự tổ quốc, phụng sự Nhân dân vì lợi ích của Nhân dân, vì sự phát triển của quê hước, đất nước; luôn trăn trở với nhiệm vụ được giao và đổi mới tìm tòi sáng tạo, chăm lo cho sự nghiệp chung, lấy ấm no, hạnh phúc, sự hài lòng của Nhân dân và sự phồn vinh thịnh vượng của quê hương, đất nước làm mục tiêu phấn đấu... Để chăm lo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị phải nêu cao tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng năm 2021, tạo đà, tạo thế và nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch, lộ trình đã được xác định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền về thành công của Đại hội, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; tăng cường thời lượng tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, nhất là những kết quả mà đất nước và tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

<

Tin mới nhất

Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và công tác phát triển khu du...(24/02/2021 9:36 CH)

Hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026(23/02/2021 8:41 SA)

Lang Chánh tổ chức Lễ phát động tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021(18/02/2021 5:46 CH)

Đưa 5 trường hợp vào khu cách ly tập trung của huyện Lang Chánh(11/02/2021 8:23 SA)

Viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân dịp Xuân Tân Sửu(04/02/2021 4:46 CH)

Công bố Quyết định chuẩn y Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy Lang Chánh, nhiệm kỳ 2020 – 2025(03/02/2021 6:43 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...(03/02/2021 6:41 CH)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Đăng Lực kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại xã...(01/02/2021 10:27 CH)