Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
690 người đang online

Lang Chánh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đăng ngày 06 - 10 - 2021
100%

Sáng ngày 06/10/2021, Huyện ủy Lang Chánh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lữ Đức Chung Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Phụ trách Đảng bộ Huyện, Nguyễn Xuân Hồng - Phó Bí thư Huyệnh ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các thị xã, thị trấn trong huyện.

Trong 5 năm qua, tiếp nối những kết quả đạt được trong thực hiện các Chỉ thị số 06 và 03 của Bộ Chính trị (khóa X và khóa XI), trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống và thái độ phục vụ Nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội, nhiều phong trào thi đua liên tục, sôi nổi, thiết thực, lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực….Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến được xã hội ghi nhận, đánh giá cao…Những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với những người bình dị, tận tụy trong lao động, học tập và công tác; bằng những việc làm cụ thể đóng góp thiết thực cho địa phương, cơ quan, đơn vị, được cộng đồng Nhân dân nơi cư trú, đồng nghiệp nơi công tác ghi nhận và tôn vinh.

Tại hội nghị trong phần giao lưu gặp gỡ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đại biểu đã nghe các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 20216-2020 kể về những câu chuyện học và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị mà cao quý như: Tấm gương hết mình vì học sinh thân yêu của Cô giáo Hoàng Thị Tặng, giáo viên Trường TH – THCS Tam Văn, một cô giáo miền xuôi luôn đam mê, nhiệt huyết với nghề, kiên trì bám trường, bám bản và dành trọn tình yêu thương cho các em học sinh vùng cao. Gương sáng của cán bộ trẻ Ngân Văn Xem – Bí thư chi bộ, Trưởng bản Peo, xã Yên Thắng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của chi bộ, thôn bản, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động trong thực hiện Chỉ thị 05 và xây dựng nông thôn mới, tấm gương Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cốc Mốc xã Đồng Lương Phạm Văn Hùng, là đảng viên làm kinh tế giỏi mạnh dạn cải tạo vườn tạp, đầu tư vốn trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng chí còn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, được nhân dân yêu mến, kính trọng, hay như đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện, nguyên Trưởng phòng y tế huyện, người cán bộ luôn tâm huyết, trăn trở, tham mưu tạo chuyển biến đáng kể trong công tác y tế huyện nhà, đặc biệt là tham mưu hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện, cùng với nhiều tâm gương, tập thể tiên tiến như tập thể Đảng bộ Công an nhân dân huyện Lang Chánh, tập thể chi bộ Bản Tiến xã Lâm phú đã tham gia giao lưu kể về những thành tích đạt được trong việc thực hiện chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí: Lữ Đức Chung Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Phụ trách Đảng bộ Huyện, và đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao hoa, tặng Giấy khen cho 31 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Hồng triển khai, quán triệt những vấn đề nổi bật của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời đề nghị trong gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện cần xác định việc thực hiện Kết luận số 01 là công việc quan trọng, thường xuyên và phải triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học  trong suốt cả nhiệm kỳ.

Việc quán triệt cần tập trung làm tốt cả ba vấn đề gồm: Học tập - Làm theo - Nêu gương; có kế hoạch tổ chức quán triệt triển khai một cách nghiêm túc hiệu quả đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thời gian sớm. Cùng với đó, phải quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01; ngoài tổ chức biểu dương khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cần xử lý nghiêm đối với những tổ chức cá nhân không thực hiện nghiêm. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần sớm có hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề để triển khai trên địa bàn toàn huyện và chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân học tập và làm theo.

Tại hội nghị, các đồng chí: Lữ Đức Chung Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Phụ trách Đảng bộ Huyện, và đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao hoa, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 31 tập thể và 51 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí: Lữ Đức Chung Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Phụ trách Đảng bộ Huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại hội nghị.

Đồng chí nêu rõ từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điểm sáng, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân không sờn lòng, không lùi bước trước mọi hy sinh, gian khổ; trung thực, chất phác, thật thà, liêm khiết, miệt mài học tập và trau dồi đạo đức; gương mẫu, xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; sẵn sàng hy sinh quên mình vì lợi ích tập thể, vì hạnh phúc của Nhân dân, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã định.

Bên cạnh biểu dương kết quả đạt được đồng chí cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương đề ra các giải pháp thực sự hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Đồng chí: Lữ Đức Chung Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Phụ trách Đảng bộ Huyện, và đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao hoa, tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Đó là tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tập trung quán triệt, thấm nhuần, làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Muốn vậy, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương và các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại cơ sở…

Trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, phải căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, để chủ động lựa chọn những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đông đảo quần chúng Nhân dân quan tâm, dựa vào Nhân dân, lấy dân làm gốc để có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, đạt kết quả, nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, thực sự thiết thực, qua đó tạo môi trường thuận lợi và an toàn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất thiết thân, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai thực hiện đồng thời với các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân, gắn bó với Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Đi đôi với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm việc thực hiện Kết luận đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ để đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể và của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

<

Tin mới nhất

Học tập và làm theo Bác: Nữ Bí thư chi bộ người dân tộc thiểu số vượt qua định kiến, đưa bản làng...(07/04/2023 1:59 CH)

Tinh thần học và làm theo Bác ở trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Lang Chánh(05/04/2023 9:59 CH)

Công tác an sinh xã hội gắn với học tập, làm theo Bác tại Bảo hiểm Xã hội huyện Lang Chánh(05/04/2023 9:19 CH)

Những cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân huyện Lang Chánh xuất sắc trong phong trào học tập và làm...(03/04/2023 8:51 CH)

HUYỆN LANG CHÁNH THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023: HỌC TẬP...(23/03/2023 3:21 CH)

Tận tuỵ với nghề nuôi dạy trẻ, cô giáo mầm non gắn bó với trẻ em vùng dân tộc thiểu số.(08/11/2022 7:52 SA)

Lang Chánh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...(06/10/2021 4:34 CH)

Học tập và làm theo Bác - Trạm Y tế xã Giao An hết lòng vì bệnh nhân(25/08/2021 9:12 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...(14/06/2021 4:11 CH)

Gương Bí thư chi đoàn thôn tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/05/2021 9:54 CH)

Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

°