Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Đăng ngày 12 - 09 - 2020
100%

Chiều ngày 11-9, Trung tâm chính trị huyện tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2020. Dự bế giảng có đồng chí Phạm Thị Oanh UVBTV Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện ủy.

Lớp bồi dưỡng có 49 học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy và Đảng bộ, chi bộ các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trong toàn huyện.    

Sau 6 ngày học tập, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt nam, Độc lập dân tộc gắm liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, xây dựng đảng về đạo đức, phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Oanh UVBTV Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị giấy chứng nhận cho học viên.

Với tinh thần nỗ lực trong học tập, các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I đã hoàn thành tốt chương trình học tập. Qua kiểm tra, viết thu hoạch và thi cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó đạt kết quả giỏi 15 đồng chí chiếm 30,6%, khá 31 đồng chí chiếm 63,3% và trung bình 3 đồng chí bằng 6,1%.

 Tại lễ bế giảng, Đồng chí Phạm Thị Oanh UVBTV Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy đã trao giấy chứng nhận cho 49 học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Phát biểu bế giảng đồng chí Phạm Thị Oanh UVBTV Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên, đồng chí đề nghị từng đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tích cực rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trên các lĩnh vực công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở đơn vị.

 

 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Lang Chánh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(18/09/2020 8:00 CH)

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 9/2020(18/09/2020 7:58 CH)

(12/09/2020 11:51 SA)

Lãnh đạo Huyện ủy chúc mừng 75 ngày thành lập ngành Tòa án nhân dân(12/09/2020 11:42 SA)

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ tại Thị Trấn Lang Chánh.(10/09/2020 4:23 CH)

Lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lang...(05/09/2020 5:10 CH)

Đồng chí Phạm Đăng Lực Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự Lễ khai giảng năm học...(05/09/2020 5:03 CH)

Người dân Lang Chánh vui mừng theo dõi nghị quyết số 58 của bộ chính trị(31/08/2020 9:05 CH)