Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

THÔNG BÁO Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức Tại BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh

Đăng ngày 20 - 05 - 2020
100%

Hội đồng xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh thông báo nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh, cụ thể như sau:

 

          Thực hiện Phương án số 435/PA-UBND ngày 14/4/2020 của UBND huyện Lang Chánh về tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh; Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh; Thông báo số 27/TB-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vòng 1, triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2; kỳ xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án huyện Lang Chánh;

Hội đồng xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh thông báo nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức  tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh, cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH

 Phỏng vấn trực tiếp (bốc thăm trả lời vấn đáp) các câu hỏi trong bộ đề kiểm tra, sát hạch do Ban kiểm tra, sát hạch viên chức chuẩn bị;

 Ngoài ra đối với từng vị trí việc làm cụ thể, người dự tuyển viên chức được kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn thêm các nội dung liên quan ứng với vị trí việc làm đăng ký xét tuyển.

II. BỐ CỤC ĐỀ PHỎNG VẤN:

* Gồm 2 câu, trong đó:

- Câu 1: Kiến thức chung (40 điểm).

- Câu 2: Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, tương ứng với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng (60 điểm).

III. NỘI DUNG ÔN TẬP TRỌNG TÂM

1. Phần kiến thức chung

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phần kiến thức chuyên ngành

a. Vị trí Văn phòng – Tổng hợp

- Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12.

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

b. Vị trí Tài chính – Kế toán

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng ngân sách nhà nước.

c. Vị trí Kỹ thuật - Thẩm định

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

d. Vị trí Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất cụ thể.

- Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về việc xác định giá trị bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi.

Hội đồng xét tuyển thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển biết và thực hiện./.

 

 

                                                                                        CHỦ TỊCH

HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

TẠI BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Xuân Hồng

 

 

<

Tin mới nhất

Công an xã Tân Phúc Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng(10/06/2021 7:45 SA)

Xây dựng thành công thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở Bản Năng Cát xã Trí Nang(10/06/2021 7:43 SA)

Lang Chánh kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 nghiêm túc, đúng quy chế(06/06/2021 10:48 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống cháy Nhà sàn trong mùa nắng nóng tại xã Tân Phúc(04/06/2021 4:10 CH)

Trạm Y tế xã Trí Nang tổ chức Ngày vi chất dinh dưỡng đợt I năm 2021(04/06/2021 2:59 CH)

Hội nghị Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Xây dựng nông thôn mới.(04/06/2021 2:35 CH)

Trạm y tế Thị trấn Lang Chánh nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid 19(30/05/2021 9:53 SA)

Tam văn đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý chặt chẽ số lao động từ vùng dịch trở về đang được cách ly...(30/05/2021 9:42 SA)