Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Khương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 16 - 05 - 2020
100%

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ xã Yên Khương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với Phương châm: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Phạm Đăng Lực Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện ủy, các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội cơ sở của huyện cùng với 135 đại biểu chính thức đại diện cho 368 đảng viên trong toàn đảng bộ, Đại hội được phát sóng trực tiếp trên sóng FM, tần số 91,0 MHZ Đài truyền thanh xã Yên Khương.

Báo cáo trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi còn gặp những khó khăn thách thức đan xen, song cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã đã chủ động sáng tạo, đề ra thực hiện có hiệu quả, nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; cùng với sự nỗ lực cố gắng của nhân dân các dân tộc trong xã đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong số 29 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII  đề ra, có 20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 09 chỉ tiêu hoàn thành.

Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, giá trị gia tăng sản xuất bình quân hằng năm tăng 11,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng 125% so với nhiệm kỳ trước; giảm tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ từ 56,7% xuống còn 16,2%; một số các ngành nghề mới có sự phát triển như: Sản xuất gạch không nung. Đến năm 2019 đã có 3 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới ( Bản Xắng Hằng, Bản Bôn, Bản Tứ Chiềng), xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí dự kiến năm 2020 sẽ đạt 16/19 tiêu chí.

               Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Công tác giáo dục luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từng bước thực hiện việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục ở các cấp học, cơ sở hạ tầng được đầu tư 3/3 Trường học và Trạm y tế được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ được quan tâm đáp ứng nhiệm vụ được giao, có 3/9 thôn thực hiện nhất thể hoá Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, kết quả đã giảm từ 12 thôn bản chỉ còn 9 thôn bản.

Công tác đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm đều thực hiện theo đúng quy định; chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên, qua đánh kiểm điểm có 80% chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng tăng. Luôn quan tâm củng cố các chi bộ ở khu dân cư, kiện toàn đơn vị chi bộ sau sáp nhập thôn. Chú trọng tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, đến năm 2019 đã kết nạp được 56 đảng viên, nâng tổng số Đảng viên toàn xã là 362 đạt 115%, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội.

 Khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và có tác động tích cực, toàn diện đến đời sống xã hội. Đây là những kết quả hết sức quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển trong giai đoạn mới.

Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Yên Khương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời là động lực to lớn để Yên Khương tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tại đại hội các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận và bàn giải pháp đưa ra các mục tiêu nhiệm vụ và chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, với những chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chỉ tiêu về đảm bảo an ninh trật tự và công tác xây dựng đảng đó là đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, Sản lượng lương thực bình quân hằng năm 11.500 tấn, Tỷ lệ tăng  thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 75%, thành lập mới 05 doanh nghiệp, Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới đạt 90%. hộ nghèo giảm bình quân hằng năm dưới 4%, dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tổng số Đảng viên mới được kết nạp nhiệm kỳ là 40 đảng viên, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 80%, cùng  bốn nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ tới đó là Chương trình phát triển lâm nghiệp,dược liệu dưới tán rừng  nâng cao giá trị gắn với chế biến.Chương trình phát triển chăn nuôi theo hướng hướng gia trại. Tập trung quy hoạch và đầu tư phát triển dịch vụ thương mại, xây dựng và hình thành mô hình du lịch cộng đồng. Chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Phát biểu chỉ đạo Tại đại hội đồng chí Phạm Đăng Lực Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Khương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các đại biểu tham dự phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để tìm ra giải pháp khắc phục, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ xã cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ; tiếp tục xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương…

 Chú trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các thôn bản của cụm bản Phôn xay huyện sầm tớ trên tuyến biên giới. đặc biệt là xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa bản Xắng hằng và Bản Cân của huyện Sầm Tớ. Duy trì việc luân phiên định kỳ trao đổi đoàn nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả theo chủ trương, chính sách và mục tiêu hợp tác, hữu nghị của Đảng, chính phủ hai nước, Biên bản ký kết giữa hai tỉnh và hai huyện..

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Một xã Anh hùng lực lượng vũ trang, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đồng chí Phạm Đăng Lực Bí thư huyện ủy, tin tưởng với phương trâm của Đại hội Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Yên khương sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phát huy truyền thống là xã anh hùng LLVT nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng xã Yên Khương anh hùng ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện xứng đáng với kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân, sớm đưa xã Yên Khương thành xã phát triển khá, là một trong những xã dẫn đầu toàn huyện.

Đại hội đã tập trung trí tuệ Bầu 16 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Khương khóa XXIII nhiệm 2020 - 2025 bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. đồng chí Lê Văn Khánh Bí thư đảng ủy xã khóa XXII được đại hội giới thiệu tiếp tục bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Khóa XXIII nhiệm 2020 - 2025, trong thời gian hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc đúng theo điều lệ Đảng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Khương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rực rỡ.

 

<

Tin mới nhất

Có 33 tập thể và 22 cá nhân được vinh danh khen thưởng tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện...(22/09/2020 9:10 CH)

Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Lang Chánh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(18/09/2020 8:00 CH)

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 9/2020(18/09/2020 7:58 CH)

(12/09/2020 11:51 SA)

Lãnh đạo Huyện ủy chúc mừng 75 ngày thành lập ngành Tòa án nhân dân(12/09/2020 11:42 SA)

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ tại Thị Trấn Lang Chánh.(10/09/2020 4:23 CH)

Lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lang...(05/09/2020 5:10 CH)

Đồng chí Phạm Đăng Lực Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự Lễ khai giảng năm học...(05/09/2020 5:03 CH)