Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Lang Chánh phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững

Đăng ngày 21 - 02 - 2020
100%

Những năm qua, huyện Lang Chánh đã triển khai đầy đủ các chính sách giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn, trong đó một số chương trình như: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135), Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Chương trình vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo... đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cụ thể hóa Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo và đề ra những giải pháp thiết thực trong công tác giảm nghèo.

Từ năm 2016 đến năm 2019,  UBND huyện đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Đặc biệt công tác giảm nghèo được triển khai gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới đã góp phần đáng kể trong giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống người dân, bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều thay đổi. Đối với chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, trên cơ sở định mức, nội dung hỗ trợ của dự án và đề xuất của các xã, sau 4 năm triển khai, UBND huyện đã thẩm định và phê duyệt 35 dự án xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi Chương trình 30a gồm: 19 dự án chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản; 7 mô hình chăn nuôi dê lai; 1 mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản; 2 mô hình chăn nuôi lợn cỏ bản địa; 1 mô hình chăn nuôi vịt bầu bản địa,; 4 mô hình trồng cây vầu đắng,; 1 mô hình trồng bưởi da xanh. Tổng kinh phí thực hiện trong 4 năm là hơn 5 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135, UBND huyện đã phê duyệt 37 dự án cho 8 xã trên địa bàn huyện và 4 thôn đặc biệt khó khăn tham gia dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản, chăn nuôi dê và trâu bò với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

 

Cùng với việc hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận với các dịch vụ công cộng, thúc đẩy công tác giảm nghèo. Thông qua các chương trình, dự án giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, của toàn huyện đã giảm đáng kể. Đầu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là trên 38% với trên 4.200 hộ nghèo, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn trên 9 %. Như vậy bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm khoảng 7% , tổng số hộ thoát nghèo trong 4 năm đạt trên 3.100 hộ, vượt kế hoạch giao của HĐND huyện và của UBND tỉnh.

Tuy huyện đạt được những kết quả khả quan trong công tác giảm nghèo, nhưng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: Một số xã quyết tâm chính trị chưa cao, nên chưa huy động được sức dân thực hiện tốt công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; trong quá trình thực hiện còn lúng túng, chưa sâu sát. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, vẫn còn nhiều hộ gia đình thiếu đất canh tác nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Tình trạng người lao động chưa qua đào tạo, thiếu kiến thức làm ăn vẫn còn. Tình trạng nhà ở tạm bợ trong các hộ nghèo vẫn còn khá phổ biến. Hạ tầng cơ sở nông thôn vẫn còn thấp kém, thiếu tính bền vững, đặc biệt là giao thông, nước sạch và thủy lợi. Trong nhân dân, thậm chí trong cán bộ cơ sở vẫn còn một bộ phận có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cấp trên. Có nhiều mô hình phát triển sản xuất đem lại hiệu quả cao, nhưng không duy trì và nhân rộng được mô hình trên địa bàn huyện.

Nhờ được hỗ trợ con giống từ chương trình giảm nghèo của Chính phủ, gia đình bà Lê Chinh ở thôn Sơn thủy xã Tân phúc đã vươn lên thoát nghèo

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, cấp ủy, chính quyền huyện Lang Chánh đã đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo trong thời gian tới, đó là: Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở trong công tác giảm nghèo theo Nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người nghèo, mỗi hộ nghèo thay đổi tư duy cách làm ăn, từ đó có ý thức tự mình vươn lên thoát nghèo.

 

 

<

Tin mới nhất

Thanh niên vùng cao khởi nghiệp với nghề mộc thủ công(06/04/2020 4:42 CH)

Trồng Vầu hướng thoát nghèo bền vững ở vùng cao Yên Thắng(02/04/2020 11:05 SA)

Người nông Dân tiên phong đưa các loại rau, quả mới lạ về gieo trồng thay cho cây lúa(02/04/2020 11:03 SA)

Truyền thông Phòng chống dịch Covid – 19 tại Chợ Thị trấn Lang chánh(30/03/2020 8:21 CH)

Huyện đoàn Lang chánh triển khai thực hiện Công trình chào mừng Tháng Thanh Niên năm 2020.(25/03/2020 9:20 CH)

Lễ công bố quyết định thôn văn hóa năm 2019 và phát động phong trào chung tay xây dựng NTM thôn...(04/03/2020 4:53 CH)

Vững vàng hậu phương của những người lính Biên Phòng(03/03/2020 9:57 CH)

Người phụ nữ thoát nghèo từ nuôi dê(29/02/2020 3:29 CH)