Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh, năm 2019

Đăng ngày 17 - 02 - 2020
100%

Ngày 14 tháng 02 năm 2020 Ủy Ban Nhân Dân huyện Lang Chánh đã ra Thông báo Số: 09 /TB-UBND . Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức Giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh, năm 2019 vơi cac nội dung chủ yếu sau:

 

THÔNG BÁO

Kết quả trúng  tuyển viên chức giáo viên tiểu học

 thuộc UBND huyện Lang Chánh, năm 2019

 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 13423/UBND-THKH ngày 07/10/ 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh;

UBND huyện thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh, năm 2019 và thời gian ký hợp đồng làm việc như sau:

1. Kết quả tuyển dụng:

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019: 31 người.

- Tổng số thí sinh trúng tuyển: 31 người; trong đó:

 Vị trí giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 23 người

 Vị trí giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh: 08 người

 (có danh sách trúng tuyểnkèm theo).

2. Thời gian, địa điểm ký hợp đồng làm việc:

 31 thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển giáo viên tiểu học (theo biểu 01 nêu trên) được UBND huyện Lang  Chánh tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc tại các trường Tiểu học trong huyện theo thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian: Trong giờ làm việc ngày 25/02/2020, cụ thể:

Buổi sáng:  23 người trúng tuyển vị trí giáo viên tiểu học dạy văn hóa,

Buổi chiều: 08 người trúng tuyển vị trí giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Lang Chánh.

Những thí sinh trúng tuyển khi đến ký kết hợp đồng làm việc mang theo Chứng minh ND hoặc thẻ căn cước; (bản gốc) những văn bằng, chứng chỉ (theo quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV) và các loại văn bản, giấy tờ (thuộc diện ưu tiên trong  xét tuyển) đã đăng ký trong phiếu đăng ký dự tuyển khi nộp hồ sơ dự tuyển, để đối chiếu trước khi ký hợp đồng làm việc theo quy định.

Trên đây là thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh, năm 2019. UBND huyện Lang Chánh thông báo để các ông, (bà) có tên trong danh sách trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 tại huyện Lang Chánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Hồng

 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM 2019,

THUỘC UBND HUYỆN LANG CHÁNH

(Kèm theo TB số09 /TB-UBND ngày  14 tháng  02 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm tuyển dụng

I

Vị trí giáo viên tiểu học dạy Văn hóa (23 người)

 

1

Hà Thị Mai Ngân

29/9/1996

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

2

Lê Thị Nhung

06/7/1992

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

3

Hà Thị Nguyệt

02/08/1993

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

4

Lê Thị Bình

14/02/1992

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

5

Lương Thị Hằng

03/04/1993

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

6

Hà Thị Ly

15/02/1991

CĐSP Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

7

Lò Thị Hằng

27/07/1994

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

8

Cao Thị Ly

12/11/1996

ĐHSP Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

9

Nguyễn Thùy Linh

01/8/1996

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

10

Lê Thị Tú

17/5/1994

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

11

Phạm Thị Tuyển

01/6/1990

CĐSP Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

12

Vì Thị Xuân

21/4/1994

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

13

Lê Thị Duyên

16/10/1995

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

14

Vi Thị Hồng Xuyên

26/9/1992

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

15

Vi  Văn Đình

11/01/1987

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

16

Ngân Thị Hồng

10/05/1992

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

17

Lương Thị Bằng

07/4/1992

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

18

Nguyễn Thùy Trang

20/10/1995

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

19

Nguyễn Thị Thủy

04/4/1984

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

20

Hà Thị Túc

05/8/1992

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

21

Hà Văn Siện

12/4/1980

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

22

Lê Thị Yến

14/4/1997

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

23

Quách Ngọc Hoa

28/6/1992

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

II

 Vị trí giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh (08 người)

 

24

Hoàng Thị Lý

20//7/1983

ĐHSP Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

25

 Lê Đình Thạch

14/12/1983

Cử nhân SP Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

26

Phạm Thị Thúy

02/7/1987

ĐHSP, Thạc sỹ Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

27

Hà Thị Lưu

13/02/1985

CĐSP Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

28

Lê Thị Hiền

10/3/1987

ĐHSP Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

29

Lê Thị Thúy

25/5/1992

CĐSP Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

30

Phạm Thị Hoàn

01/01/1986

Cử nhân SP Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

31

Nguyễn Thị Xuân

06/9/1983

Cử nhân SP Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

 

(danh sách này có 31 người)

 

 

 

<

Tin mới nhất

Người dân vui vẻ hợp tác tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Lang chánh(08/04/2020 10:23 SA)

Trắng đêm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 tại cửa ngõ huyện Lang Chánh(05/04/2020 9:55 SA)

Đội Cảnh sát giao thông huyện chung tay phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 11:01 SA)

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra giá, cả các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn Thị Trấn(02/04/2020 11:00 SA)

Công an Thị Trấn triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch(30/03/2020 8:25 CH)

Xã Yên Khương tuyên truyền vận động hoãn 3 đám cưới để phòng tránh dịch bệnh COVID-19(30/03/2020 8:18 CH)

Đồn Biên phòng Yên Khương tăng cường phòng chống dịch COVID -19(29/03/2020 10:59 SA)

Tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19(29/03/2020 10:54 SA)