Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Giá trị sản xuất lâm nghiệp huyện Lang Chánh đạt trên 572 tỷ đồng

Đăng ngày 14 - 01 - 2020
100%

Năm 2019, giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lang Chánh ước đạt 572,6 tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, huyện đã chỉ đạo các xã, các đơn vị có liên quan trên địa bàn tập trung trồng rừng và đã trồng được 820 ha rừng tập trung, 62 nghìn cây phát tán; đồng thời, tập trung, chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng...

Xác định nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp là một trong những hợp phần quan trọng về phát triển nông - lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; từng bước xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp thành một nghề có thu nhập cao, ổn định để cải thiện đời sống cho nhân dân; góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biển đổi khí hậu; gắn phát triển lâm nghiệp với bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định dân cư.

Người dân khai thác keo theo yêu cầu đảm bảo quy trình kỹ thuật lâm sinh

 

Công tác khai thác, chế biến, tiêu thụ lâm sản cũng được huyện quan tâm và có những giải pháp cụ thể, trong đó huyện yêu cầu đảm bảo quy trình kỹ thuật lâm sinh, vừa khai thác sản lượng theo thiết kế, tận thu được lâm sản, vừa tạo điều kiện cho rừng phát triển ổn định và bền vững; hạn chế việc khai thác trắng, nếu khai thác trắng phải tổ chức trồng lại rừng ngay trong vụ tiếp theo. Khuyến khích các nhà đầu tư và doanh nghiệp có năng lực xây dựng cơ sở chế biến lâm sản với công nghệ hiện đại. ...

Với những giải pháp đó, kinh tế lâm nghiệp của huyện đã có nhiều khởi sắc và theo hướng bền vững. Năm 2019 giá trị sản xuất lân nghiệp huyện ước đạt 572,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ, lượng khai thác gỗ vườn đồi trn 14. nghìn m3, củi trên 33 nghìn ste, luồng và cọc luồng trên 8 triệu cây, nứa nguyên liệu trên 3 nghìn tấn, huyện đã trồng rừng tập chung được 820ha rừng sản xuất, tỷ lệ che phủ rừng 81,16%.

Những kết quả đạt được thêm một lần khẳng định, sản xuất lâm nghiệp của huyện Lang Chánh phát triển theo hướng tích cực, tạo ra khối lượng sản phẩm gỗ chế biến lớn cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xã hội hóa lâm nghiệp, mang lại hiệu quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế thiên tai.         

 

<

Tin mới nhất

Xã Đồng Lương phát động xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM (14/02/2020 5:29 CH)

Xã Tam văn Tổ chức gặp mặt tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020(10/02/2020 9:03 CH)

Xã Yên Thắng, tổ chức gặp mặt liên hoan cho Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.(10/02/2020 9:01 CH)

Tam văn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý 2020”(07/02/2020 9:02 CH)

Khua Luống nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào thái, Lang chánh cần được bảo tồn, lưu...(05/02/2020 5:55 CH)

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trong ngày khai hội chùa Mèo(31/01/2020 9:00 CH)

“ Tết ấm vùng cao” tại thôn Húng xã Giao Thiện(20/01/2020 11:09 SA)

Trao tặng 300 chiếc áo ấm cho học sinh các trường Mầm Non Đồng Lương và Yên Thắng(16/01/2020 8:51 CH)