Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4.

Đăng ngày 08 - 10 - 2019
100%

Sáng 8/10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019. Tới dự có đồng chí Lữ Đức Chung -UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch HĐGDQPAN huyện, các thành viên HĐGDQPAN huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 62 học viên. Trong thời gian 4 ngày các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề cơ bản về: đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh Quốc gia, xây dựng nền An ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền Quốc phòng toàn dân; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật QPAN, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các học viên nâng cao kiến thức về Quốc phòng và an ninh, nhận diện rõ hơn những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam để vận dụng vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng đồng chí Lữ Đức Chung -UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch HĐGDQPAN huyện nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên là một chủ trương và yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học, khi trở về đơn vị, địa phương nơi công tác cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm, kịp thời đề xuất, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thủ tưởng các cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

 

 

<

Tin mới nhất

Khai mạc hội nghị thông qua giáo án giáo dục chính trị năm 2020(25/02/2020 3:16 CH)

Việc xây dựng Nông Thôn Mới đã làm thay đổi diện mạo của các địa phương trên địa bàn huyện Lang...(21/02/2020 8:22 CH)

Kiểm dịch ban đầu 14 người từ tỉnh Vĩnh Phúc vào Lang Chánh rước dâu(19/02/2020 11:12 SA)

Bảo hiểm xã hội huyện Lang Chánh chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT(16/02/2020 3:16 CH)

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp Nhiệm kỳ 2020-2025(14/02/2020 5:27 CH)

Tổ chức thành công đại hội chi bộ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Đảng bộ cơ quan dân đảng Huyện ủy...(14/02/2020 5:23 CH)

Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ chính quyền Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022(14/02/2020 5:15 CH)

Lễ giao nhận quân năm 2020 thành công tốt đẹp(12/02/2020 4:54 CH)