Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Xã Yên Khương tập trung thu hoạch lúa mùa

Đăng ngày 03 - 10 - 2019
100%

Đến thời điểm này với sự tập trung mọi nguồn lực ra đồng để thu hoạch, Hơn 60% diện tích lúa vụ mùa đã bà con nông dân xã Yên Khương Thu hoạch xong. Đồng thời bà con nông dân xã Yên Khương cũng đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ đông năm 2019.

Cùng với các hộ gia đình trong các thôn Tứ Chiềng, xã Yên khương, gia đình chị Vi Thị Mận đã nhanh chóng thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa của gia đình. Chị Mận cho biết: vụ mùa này gia đình chị  gieo cấy gần 2 sào lúa, nhờ gieo cấy đúng khung thời vụ và chăm bón đúng kỹ thuật nên diện tích lúa vụ mùa của gia đình chị Mận phát triển tốt, năng suất ước đạt khoảng  3 tạ /sào.  

Không chỉ thôn Tứ chiềng , trên khắp các cánh đồng ở các thôn bản trên địa bàn xã Yên Khương, bà con nông dân đều đang tập trung mọi nguồn lực ra đồng để thu hoạch lúa vụ mùa, phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa sớm nhất, thu hoạch đến đâu bà con nông dân tập trung làm đất đến đó. Nhiều hộ gia đình do chủ động ươm giống trước nên ngay sau khi gặt xong sẽ đưa cây ngô và các cây rau màu khác  vào gieo trồng theo đúng lịch.

Bà con nông dân Yên khương tranh thủ thời tiết thuân lợi thu hoạch nhanh lúa mùa

Vụ mùa năm 2019, xã yên Khương  gieo cấy được 105 ha lúa, trong đó, diện tích lúa lai là 65 ha còn lại là lúa thuần. Tính đến thời điểm này, bà con nông dân xã Yên khương  đã thu hoạch được  50% diện tích lúa vụ mùa, năng suất ước đạt 50 tạ/ha.

Để đảm bảo cho sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch, UBND xã Yên Khương đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn cùng với đội ngũ cán bộ khuyến nông xuống thôn, bản bám sát cơ sở nắm tình hình, tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, tuyên truyền bà con nông dân huy động mọi nguồn lực nhanh chóng hoàn thành thu hoạch lúa mùa đảm bảo đúng tiến độ. 

 

<

Tin mới nhất

Lang Chánh phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững(21/02/2020 8:27 CH)

Xã Đồng Lương phát động xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM (14/02/2020 5:29 CH)

Xã Tam văn Tổ chức gặp mặt tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020(10/02/2020 9:03 CH)

Xã Yên Thắng, tổ chức gặp mặt liên hoan cho Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.(10/02/2020 9:01 CH)

Tam văn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý 2020”(07/02/2020 9:02 CH)

Khua Luống nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào thái, Lang chánh cần được bảo tồn, lưu...(05/02/2020 5:55 CH)

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trong ngày khai hội chùa Mèo(31/01/2020 9:00 CH)

“ Tết ấm vùng cao” tại thôn Húng xã Giao Thiện(20/01/2020 11:09 SA)