Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
344 người đã bình chọn
1132 người đang online


Gần 40 hộ dân thôn Sơn Thủy xã Tân Phúc tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất thâm canh lúa mùa năm 2020