Tam Văn tổ chức tết trồng cây đầu xuân với mục tiêu tạo cảnh quan, nâng cao giá trị kinh tế và hoàn thành sớm kế hoạch trồng rừng 2024

Chiều ngày 20/02/2024, xã Tam Văn đã tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân, với mục tiêu tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao giá trị kinh tế và hoàn thành sớm kế hoạch trồng rừng 2024.

Theo đó, xác định việc trồng cây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Trong những năm qua phong trào Tết trồng cây luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể xã Tam Văn đặc biệt quan tâm và đã trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng Nhân dân mỗi khi Tết đến, xuân về.

Cán bộ, nhân dân xã Tam Văn tham gia trồng cây tại khu tái định cư bản Lọng ngay sau lễ phát động

Để thực hiện hiệu quả việc trồng cây, trồng rừng trong năm 2024, góp phần nhằm cụ thể hoá sáng kiến "trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới" của Thủ tưởng Chính phủ và Kế hoạch trồng cây đầu Xuân của UBND huyện, trong ngày ra quân trồng cây đầu Xuân 2024, xã Tam Văn đã trồng được 150 cây ăn quả, 60 cây trồng các loại dọc tuyến đường vào khu tái định cư bản Lọng và tại khuôn viên khu tái định cư bản Lọng,…góp phần tạo không gian “Xanh - Sạch - Đẹp”, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện