Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện về thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số và đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh công nhận năm 2023

Chiều ngày 24/11/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số và đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh công nhận năm 2023, tham dự có đồng chí: Nguyễn Quang Thủy, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an Huyện; đồng chí: Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện chủ trì.

Đồng chí: Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện chủ trì.

Từ đầu năm đến nay Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện đã thực hiện tốt quy chế làm việc, tập trung, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trên 3 trụ cột chính gồm: Chính quyền số; kinh tế số và xã hội số.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại cuộc họp các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra những kiến nghị, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2023, đồng thời nêu lên những mặt còn hạn chế trong công tác Chuyển đổi số, đồng thời đề xuất một số giải pháp để tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh công nhận năm 2023. Đề xuất với Ban Chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; các xã thị trấn.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí: Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện đề nghị các phòng, đơn vị địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ một cách khẩn trương, đặc biệt là những đơn vị, địa phương chưa hoàn thành hồ sơ, tiêu chí về chuyển đổi số, quan tâm và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao về từng lĩnh vực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí: Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện phát biểu kết luận

Phòng Văn hóa và thông tin cơ quan thường trực tập trung rà soát, đánh giá lại nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo, trên cơ sở phân tích đánh giá kỹ các hạn chế cùng các nội dung đã đạt được, chưa đạt được, kịp thời phát hiện các thiếu sót để yêu cầu các phòng, đơn vị khắc phục sớm, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết triển khai thực hiện chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số vào các hoạt động cơ quan, đơn vị địa phương đảm bảo phù hợp. Tăng cường khả năng kết nối liên thông tích hợp chia sẻ sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin. Tăng cường sử dụng các văn bản điện tử, nhất là chữ ký số, hộp thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh đó, tuyên truyền rộng rãi để người hiểu và tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số với tinh thần người dân là chủ thể, trung tâm.

Đặc biệt, phổ biến các phần mềm, các ứng dụng cho người dân biết sử dụng hiệu quả như: Dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, thanh toán không dùng tiền mặt, đặt lịch khám bệnh từ xa, sổ khám sức khỏe điện tử, khai thuế điện tử... tổ chức tập huấn hướng dẫn tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo thiết thực, chất lượng.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện