Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Cường dự sinh hoạt Chi bộ tại bản Cháo Pi xã Lâm Phú

Chiều ngày 21/11/2023, đồng chí: Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Chi bộ bản Cháo Pi xã Lâm Phú, cùng dự có trưởng Phòng VH&TT huyện, Trung Tâm VHTT_TT&DL huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lâm phú.

Chi bộ bản Cháo Pi có 75 đảng viên tham gia sinh hoạt, tại buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đã tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Chủ tọa điều hành sinh hoạt chi bộ bản Cháo Pi

Các đảng viên trong chi bộ tham gia ý kiến tập trung vào những vấn đề như: Chưa phát huy hiệu quả các nguồn hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo; Vận động Nhân dân phát động các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT trong bản, phát triển du lịch; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, cùng với đó, nhiều đảng viên bày tỏ khó khăn trong phát triển kinh tế, nhiều Đảng viên đi làm ăn xa, công tác xây dựng nông thôn mới cần được triển khai đẩy mạnh, duy trì, giữa vững các tiêu chí để tiến tới xây dựng bản Cháo Pi về đích bản nông thôn mới…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt đồng chí: Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông tin nhanh về một số kết quả nổi bật mà huyện Lang Chánh đạt được trong 10 tháng năm 2023, đồng thời đánh giá buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ bản Cháo Pi cơ bản đáp ứng được yêu cầu, đảng viên phát huy được trách nhiệm và tinh thần dân chủ, thẳng thắn đóng góp ý kiến...

Đồng chí: Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi sinh hoạt

Trong thời gian tới, Chi bộ bản Cháo Pi cần tiếp tục chú trọng phát huy các mặt đạt được để các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ ngày càng đạt chất lượng, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng tại cơ sở.

Tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên; công tác phát triển đảng...Cùng với đó, quan tâm đến việc nâng cao phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân, quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới, khuyến học, khuyến tài, vệ sinh môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đồng chí: Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện trao tặng quà cho chi bộ Cháo Pi xã Lâm Phú

Nhân dịp này Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Cường đã trao tặng quà cho chi bộ và nhân dân bản Cháo pi.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện