Tổ Đại biểu HĐND huyện Lang Chánh khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026, tiếp xúc với cử tri xã Yên Thắng trước kỳ họp thứ XV HĐND huyện

Sáng ngày 15/11/2023, tại Nhà văn hóa xã Yên Thắng Tổ Đại biểu HĐND huyện Lang Chánh khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm các ông: Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Lương Văn Phúc UVBTV Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, Lê Hữu Tuân Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng đã có buổi tiếp xúc với các bậc cử tri xã Yên Thắng trước kỳ họp thứ XV HĐND huyện Lang Chánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổ Đại biểu HĐND huyện gồm các ông: Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (Giữa), Lương Văn Phúc UVBTV Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy (Trái), Lê Hữu Tuân Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng (Phải)

Tại hội nghị Đại biểu HĐND huyện Lê Hữu Tuân Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng đã thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ XV HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Đại biểu Lê Hữu Tuân Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng đã thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ XV HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị huyện. Kỳ họp sẽ thông qua các  báo cáo, tờ trình và dành thời gian để đại biểu thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, quyết nghị các vấn đề quan trọng của huyện.

Đại biểu Lương Văn Phúc UVBTV Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm.

Đại biểu Lương Văn Phúc UVBTV Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện 10 tháng năm 2023.

Với những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH thời gian qua, đại biểu cử tri xã Yên Thắng bày tỏ mong muốn các đại biểu HĐND huyện tiếp tục có những nội dung sâu sát, thiết thực hơn trong hoạt động theo dõi, giám sát, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đưa nền kinh tế của huyện ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc

Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn các bậc cử tri xã Yên Thắng đã phát biểu đưa ra những kiến nghị, đề xuất xác đáng liên quan đến đời sống của người dân, công tác đầu tư xây dựng các công trình dự án, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập diên ra tại địa bàn các thôn, bản cụ thể, đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết dứt điểm ranh giới 364 bị trùng lấn giữa bản Vặn với xã Yên Khương, tiếp tục quan tâm hỗ trợ xi măng để xây dựng các tuyến đường nhánh của thôn, bản, đầu tư xây mới hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, công trình nước sạch, lắp đặt hệ thống cột điện xương cá ở những tuyến chưa có, hiện nhân phải trống bằng cột luồng, dây chằng chịt rất nguy hiểm, đặc biệt là tình trạng yếu điện của 03 bản Cơn, Vặn và Vần Trong cần được khắc phục sớm, nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn bản, mở rộng khuôn viên nhà văn hóa, giải quyết vấn đề tranh chấp đất 02 giữa 2 hộ dân ở bản Vần Trong, mở thêm tuyến đường mới chiều dài 1,5km từ bản Cơn đi bản Chí lý Nặm Đeng xã Yên Khương, hỗ trợ tu sửa đường ống công trình nước sạch bị hư hỏng, sớm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại điểm trường khu Ngàm trường tiểu học Yên Thắng nhằm đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia, sớm định hướng quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại bản Peo và tập huấn du lịch cho bà con nhân dân, đặc biệt là việc giữ gìn khung cảnh ruộng bậc thang đảm bảo nguồn nước để bà con canh tác…

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Thay mặt Tổ Đại biểu HĐND huyện ông Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã giải đáp làm rõ những nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời chia sẻ với những vấn đề còn khó khăn trên địa bàn xã Yên Thắng và khẳng định các đồng chí lãnh đạo huyện luôn quan tâm giải quyết từng bước những vấn đề còn vướng mắc từ cơ sở. Với những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo sớm khắc phục. Với những ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trên, tổ đại biểu HĐND huyện sẽ tổng hợp, đề nghị cơ quan chức năng trả lời, giải quyết trong thời gian tới, để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đại biểu HĐND huyện ông Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã giải đáp làm rõ những nội dung cử tri quan tâm.

Đặc biệt Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng đã thông tin về các chương trình dự án lớn đang được đầu tư vào huyện và xã Yên Thắng là một trong những địa phương nhận được nhiều công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng, để xây dựng đường giao thông, cơ sở vật chất các nhà trường, nhà văn hóa, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới, Quy hoạch đô thị Yên Thắng điều này minh chứng cho sự quan tâm, chỉ đạo điều hành cũng như thúc đẩy kinh tế phát triển thời gian, đồng chí cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và các bậc cử tri luôn đoàn kết nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, giữ gìn, phát huy các gia trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khôi phục và từng bước tạo thương hiệu cho các sản phẩm nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, nuôi con đặc sản phục vụ phát triển du lịch, trao đổi tại Chợ phiên Ngàm Pốc tạo công ăn việc làm ổn định, tiến tới xây dựng xã Yên Thắng trở thành đô thị miền núi phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân được nâng cao.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện