Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 13/11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 29 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố và công đoàn ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lang Chánh có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lang Chánh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh quán triệt 4 chuyên đề: Những nội dung cơ bản Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động; đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm triển khai rộng rãi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đến các cấp công đoàn, với những nội dung cốt lõi và rất quan trọng liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đồng chí yêu cầu sau hội nghị, cán bộ công đoàn tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết cần đưa ra các kế hoạch, giải pháp cụ thể để tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn đơn vị mình triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

 

Đình Toàn - Trung tâm VHTT-TT & DL