HĐNV Quân sự xã Tam Văn khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2024

Sáng ngày 08/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Tam văn tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2024 cho các nam thanh niên trong độ tuổi NVQS của địa phương.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xã đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn NVQS theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.  Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự để Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Thanh niên Tam Văn hăng hái tham gia khám sơ tuyển tạ xã

Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như chủ động phát thông báo trước để thanh niên có thời gian sắp xếp công việc tham gia khám tuyển, nên trong ngày khám tuyển đã có 51/51 nam thanh niên được phát lệnh đến khám sơ tuyển NVQS đúng thời gian quy định.

Tại buổi sơ khám, 51 thanh niên có mặt đã được khám tổng quát như: Chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực, kiểm tra ngoại hình và một số bệnh lý khác ...  Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS xã Tam Văn đã tuyển chọn được 30 thanh niên đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 tham gia vòng khám tuyển cấp huyện.

Hiện nay, Hội đồng NVQS  xã Tam Văn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách của công dân khi tham gia NVQS, làm tốt công tác quản lý, động viên 100% số thanh niên trúng sơ tuyển chuẩn bị khám tuyển tại huyện, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện