Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/BTC ngày 25/10/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2024 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Cuộc thi). Để Cuộc thi tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, BanTổ chức Cuộc thi đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai nội dung như sau.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, đăng tải kế hoạch, thể lệ cuộc thi lên cổng thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương; chỉ đạo ban tuyên giáo cùng cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích cực cuộc thi, cũng như phê bình nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai chưa tốt về cuộc thi.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trong hệ thống của mình; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực tham gia cuộc thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động cuộc thi trong toàn ngành giáo dục, ban hành văn bản chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT hưởng ứng tham gia cuộc thi; tuyên truyền, động viên, khuyến khích để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động cuộc thi ở đơn vị mình.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải toàn văn kế hoạch, thể lệ cuộc thi; hằng tuần kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông báo thời gian tổ chức cuộc thi trên chương trình thời sự buổi tối và chạy chữ dưới chân màn hình từ ngày 6/11/2023 đến ngày 20/6/2024 trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh biết, quan tâm hưởng ứng, tham gia cuộc thi; xây dựng 1 phóng sự về cuộc thi, phục vụ công tác tuyên truyền và trình chiếu tại lễ tổng kết cuộc thi.

https://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/phat-dong-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tren-dia-ban-tinh/199083.htm

Theo Báo Thanh Hóa