56 thanh niên xã Lâm Phú tham gia khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2024

    Ngày 7/11/2023, Hội đồng NVQS và Trạm Y tế xã Lâm Phú đã phối hợp tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho các nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi trên địa bàn, nhằm tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đúng quy định.

Thành viên HĐND Quân sự Huyện cùng BCH Quân sự Huyện có mặt tại buổi khám sơ tuyển, động viên thanh niên

    Để buổi khám sơ tuyển đạt kết quả cao, trước đó, Hội đồng NVQS xã đã phát giấy gọi khám và thông báo đến các hộ gia đình có con em thuộc diện thực hiện NVQS trước 15 ngày để sắp xếp thời gian, công việc tham gia khám sơ tuyển đầy đủ, kịp thời. Đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình thông báo, vận động thanh niên trở về địa phương để tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định. 

Thanh niên xã Lâm Phú hăng hái tham gia khám sơ tuyển NVQS 2024

 

    Nhờ triển khai tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân nên đến thời điểm này, nhìn chung các công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS của xã đều nâng cao ý thức và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển. Kết quả sơ tuyển tại xã, trong số 56 nam thanh niên đến khám có 35 thanh niên đạt sức khỏe loại A1 đến A3. Đặc biệt năm nay xã Lâm Phú có 6 nam thanh niên tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe tại xã, Hội đồng NVQS xã Lâm Phú tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia NVQS; tăng cường công tác quản lý nguồn thanh niên trúng sơ tuyển tại địa phương để chuẩn bị khám tuyển cấp huyện. Qua đó góp phần phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024./.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện