Gần 80 thanh niên Thị trấn Lang Chánh tham gia sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2024

Cùng với thanh niên các xã trong huyện hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sáng 31/10, Hội đồng NVQS Thị trấn Lang Chánh đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS đối với Thanh niên trong độ tuổi. Trong đợt này đã có 76 thanh niên Thị Trấn tham gia sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2024, có một số thanh niên tình nguyện viết đơn xin được tham gia nghĩa vụ quân sự.

76 thanh niên Thị Trấn tham gia sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2024

        Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Lang Chánh đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng NVQS tham gia công tác khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2024. Trong đó Ban CHQS thị trấn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban ngành, đoàn thể và các khu phố thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân với Tổ Quốc. 

Các thanh niên được đo chiều cao, câm nặng, đo huyết áp......

        Qua rà soát, Thị trấn Lang Chánh có 113 công dân trong nguồn tham gia NVQS năm 2024, Hội đồng NVQS thị trấn Lang Chánh đã phát thông báo sơ tuyển cho 76 nam thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS. Để thanh niên tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng NVQS thị trấn Lang Chánh đã phát thông báo trước đó 15 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển; đặc biệt đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS thị trấn đã yêu cầu gia đình vận động thanh niên về tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định. Kết quả đã có đủ 76 thanh niên đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tại đây, các thanh niên đã được kiểm tra về cân nặng, chiều cao, ngoại khoa, da liễu, mắt… theo quy định. Theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn, tiêu chuẩn về trình độ của lực lượng thanh niên tham gia khám sơ tuyển tại địa phương năm nay cao hơn năm trước. Đợt này thị trấn cũng có một số thanh niên tình nguyện viết đơn xin được tham gia nghĩa vụ quân sự.

        Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS thị trấn Lang Chánh đã tuyển chọn được 41 nam thanh niên đạt sức khỏe  để tham gia vòng khám tuyển cấp huyện được tổ chức trong thời gian tới, trong đó khám trúng 25 thanh niên, xét nghiệm HIV 17 thanh niên. Đồng thời Hội đồng NVQS thị trấn Lang Chánh tiếp tục rà soát và sàng lọc khám sơ tuyển bổ sung đủ chỉ tiêu đề ra.

Đình Toàn - Trung tâm VHTT-TT & DL