Lang Chánh thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ

     Xác định công tác cán bộ là một trong những khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 2 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã làm tốt công tác điều động, luân chuyển (ĐĐLC) cán bộ nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của huyện.

Lãnh đạo huyện Lang Chánh trao quyết định cho cán bộ được điều động luân chuyển đảm nhận nhiệm vụ mới.

    Cùng với việc quan tâm giải quyết những vấn đề đời sống - xã hội của người dân, đồng chí Vinh đã cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự tại địa phương. Sau gần 2 năm được điều động về cơ sở, đồng chí đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể đơn vị, từ đó thị trấn Lang Chánh có những chuyển biến mạnh mẽ, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng trao quyết định cho các đồng chí được luân chuyển 

    Nhằm lựa chọn được những cán bộ có trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung của địa phương, đơn vị, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay huyện đã rà soát, xây dựng kế hoạch, cử cán bộ, công chức bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước; cập nhật kiến thức mới cho từng đối tượng cán bộ để đáp ứng mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ công tác. Theo đó, đã mở được 8 lớp nhận thức về Đảng cho 895 quần chúng ưu tú; 7 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 480 đồng chí tham gia; cử 14 cán bộ, đảng viên trẻ đi học tại Trường Chính trị tỉnh, 5 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị.

    Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thực hiện ĐĐLC 27 cán bộ từ xã này sang xã khác, cán bộ ở các phòng, ban xuống các xã giữ chức bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; luân chuyển bí thư các xã, thị trấn lên làm việc tại các phòng, ban trong cơ quan Huyện ủy, UBND huyện. Trong công tác ĐĐLC cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã tuân thủ chặt chẽ, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo điều kiện để cán bộ được tiếp cận, “cọ xát” với thực tiễn, nên có bước trưởng thành nhanh chóng. Qua đó, đã khắc phục đáng kể hiện tượng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cấp huyện và cơ sở.

    Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Tuấn Huê cho biết: Để làm tốt công tác cán bộ thì khâu đánh giá cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu tiền đề, cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Do đó, công tác đánh giá cán bộ được quan tâm cả về nhận thức và cách làm. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ thực hiện nền nếp, qua nhiều kênh, nhiều chiều, phát huy được tính công khai, dân chủ, khách quan trong đánh giá cán bộ. Trên cơ sở các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ cụ thể; lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ. Cùng với đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát kỹ lưỡng, với tinh thần đảm bảo tiêu chuẩn, trẻ hóa, có bước kế cận, đủ về số lượng và chất lượng.

Nguồn Báo Thanh Hóa