Khai giảng lớp cập nhập kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2023

Sáng 27/9, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, đã tổ chức Khai giảng Lớp cập nhập kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023, cho 65 đồng chí cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, Tới dự có đồng chí Phạm Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, Thượng tá Tạ Hồng Sơn, UV BTV, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Toàn cảnh lớp cập nhập kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2023

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện nhấn mạnh: Việc cập nhập kiến thức QPAN là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền quan tâm, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh... Đồng chí yêu cầu các đơn vị cử cán bộ tham gia bồi dưỡng theo quy định, sắp xếp công việc  hợp lý, để cán bộ tham gia đầy đủ; yêu cầu các học viên cần tập trung nghiên cứu nắm chắc nội dung các chuyên đề, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp học; vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tiễn của công việc cũng như địa phương góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, phát biểu khai mạc

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 1 ngày, các học viên được bồi dưỡng, cập nhật một số nội dung trọng tâm, những nội dung mới về công tác quốc phòng, an ninh như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về quốc phòng, an ninh. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới...và các nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự lớp cập nhập kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2023

Thông qua lớp học, nhằm cập nhập những kiến thức cần thiết giúp học viên nắm vững những nội dung chủ yếu về đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, từ đó tham mưu cơ quan, đơn vị về lĩnh vực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ổn định về chính trị cơ quan, đơn vị, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới./.

 

Đình Toàn - Trung tâm VHTT-TT & DL