Nhìn lại 5 năm - Những dấu ấn của Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Lang Chánh

    Với tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì Nạn nhân chất độc da cam”, 5 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Lang Chánh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng đi vào hoạt động có chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ III đã đề ra.

    Nhiệm kỳ qua, công tác Hội hoạt động trong bối cảnh thuận lợi cơ bản và khó khăn đan xen như thiên tai, dịch bệnh covid 19 bùng phát. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện và Hội cấp trên. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Lang Chánh đã có nhiều cố gắng vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Chỉ thị số 14 CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội để triển khai tổ chức thực hiện và đạt được kết quả thiết thực. 

    Những năm qua, tổ chức Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin thực sự khẳng định là ngôi nhà chung, là chỗ dựa tinh thần cho các nạn nhân và là cầu nối giữa các nạn nhân với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cộng đồng xã hội; góp phần vào việc chăm sóc, giúp đỡ, thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng nói chung trong đó có nạn nhân chất độc da cam; góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của huyện, từ đó tạo sự đồng thuận có sức lan tỏa cao trong phong trào thi đua hành động “vì nạn nhân chất độc da cam”.

    Đầu nhiệm kỳ khóa III toàn huyện có 175 hội viên trong đó: Hội viên là nạn nhân da cam 68 (33 nạn nhân trực tiếp, 35 nạn nhân gián tiếp) ; Cuối nhiệm kỳ có: 157 hội viên trong đó: 52 nạn nhân (22 nạn nhân trực tiếp, 30 nạn nhân gián tiếp).

    Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trong huyện đã vận động được gần 400 triệu đồng trong đó: huyện Hội: gần 300 triệu đồng: Các Hội xã, thị trấn vận động: gần 100 triệu đồng. Số dư quỹ huyện Hội tính đến 30/12/2022 trên 30 triệu đồng.

    Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội từ huyện đến các xã, thị trấn trên cơ sở nguồn quỹ vận động được đã thực hiện công tác hỗ trợ, giúp đỡ cho trên 400 lượt nạn nhân được nhận sự hỗ trợ từ “quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân” với tổng số tiền: 247.000.000đ, trong đó: Tặng quà nhân Tết cổ truyền, ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) cho 455 lượt nạn nhân, với số tiền: 182.000.000đ; Lập 11 sổ tiết kiệm tặng cho 11 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn hay ốm đau, bệnh tật mỗi sổ tiết kiệm trị giá = 5 triệu đồng; Hỗ trợ cho 2 gia đình nạn nhân xây nhà vệ sinh tự hoại kiên cố mỗi hộ = 5 triệu đồng, tổ chức đưa 5 nạn nhân đi xông hơi, giải độc, điều dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc TW Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam thời gian đi xông hơi, giải độc, điều dưỡng 21 ngày/đợt. hỗ trợ vay vốn không tính lãi trong thời gian 5 năm để phát triển sinh kế cho 2 hộ nạn nhân với số vốn 10 triệu đồng/ hộ.

    Với  những kết quả  đạt được của các cấp Hội và toàn thể hội viên huyện Lang Chánh đã có 5 tập thể và 16 cá nhân được UBND huyện, và các cấp Hội của tỉnh và Trung ương  khen thưởng. Đặc biệt, năm 2018 Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Lang Chánh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả để lại vẫn còn rất nặng nề. Trên tinh thần phát huy truyền thống của Hội "Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì nạn nhân chất độc da cam". Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Lang Chánh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cấp ủy, chính quyền giao; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, chỗ dựa tinh thần cho các nạn nhân và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện