Phiên họp thường kỳ Uỷ viên ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2023

    Sáng ngày 21/9/2023, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để bàn thống nhất các nội dung của dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng, báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra, kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, nghe kết quả triển khai đề án: “Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025, kế hoạch và tiến độ tổ chức lễ hội Mường Đeng xã Yên Thắng, đồng chí: Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì và trực tiếp điều hành phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp Ủy viên ủy ban nhân dân tháng 9

    Với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nêu bật kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc, trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí chủ trì phiên họp yêu cầu các phòng ban, ngành, đơn vị được giao chuẩn bị báo cáo trình bày ngắn gọn và tổ chức thảo luận, góp ý, trao đổi trực tiếp với quan điểm tìm ra thiếu sót để cùng nhau giải quyết tốt mọi nhiệm vụ.

    Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm; huyện Lang Chánh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,6% kế hoạch giao, trên địa bàn đang tổ chức triển khai 68 công trình dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của tỉnh và các dự án thuộc 3 Chương trình MTQG, 55 công trình dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của huyện và các dự án nguồn vốn sự nghiệp thuộc 3 Chương trình MTQG, kết quả giải ngân đạt tỷ lệ 32,5 % kế hoạch vốn giao; có 6 dự án mới được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn, huyện đã phê duyệt quyết toán được 25 công trình.

    Đối với tiến độ tổ chức lễ hội Mường Đeng lãnh đạo xã Yên Thắng trực tiếp báo cáo tình hình triển khai, theo đó lễ hội dự kiến được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/10/2023, với các hoạt động: Trải nghiệm, khám phá danh thắng ruộng bậc thang, thăm quan thung lũng hoa, hội thao văn hóa, văn nghệ truyền thống, xem trình diễn tục lệ Chá Mùn người thái đen, Chợ phiên vùng cao Ngàm Pốc, phần khai mạc lễ hội sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.

Văn phòng HĐND – UBND huyện đã trình bày dự thảo, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2023

    Tiếp đó Văn phòng HĐND – UBND huyện đã trình bày dự thảo, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2023 và  nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; định hướng kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

    Trong 9 tháng, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành các phòng, ban, ngành từ huyện đến cơ sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 9 tháng năm 2023 là 739,326 tỷ đồng (đạt 176,18% dự toán tỉnh giao và 175,38% dự toán huyện giao).

    Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 6.304,2 ha (đạt 91,5% kế hoạch và 98,9% cùng kỳ) Công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo, thâm canh luồng trên diện tích 1000 ha; phục tráng rừng luồng, nứa, vầu diện tích năm thứ nhất 110 ha, trồng mới tập trung là 595 ha, trồng cây phân tán 19.000 cây, toàn huyện đã cứng hóa thêm được 24km đường xã và 33km đường thôn (bản), nâng tỷ lệ đường giao thông (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa trên toàn huyện là 79%. Xuất khẩu hàng hóa đạt 1.012.240 USD (đạt 64,48% kế hoạch); huyện đã tích cực mời gọi  thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp về tìm hiểu và nghiên cứu khả năng đầu tư tại huyện, làm việc với doanh nghiệp để bàn giải pháp xúc tiến triển khai dự án trên địa bàn.

Phòng giáo dục và đào tạo báo cáo đề án: “Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025

    Kết quả triển khai đề án: “Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025, toàn huyện hiện có 31 trường, 1 trung tâm GDNN -GDTX với tổng số 11.753 học sinh, 10 trung tâm học tập cộng, 1 nhóm trẻ mầm non tư thục độc lập, số trường đạt chuẩn quốc gia là 26/31, đạt tỉ lệ 83,9%, tăng 1 trường (tăng 3,2%) so với trước khi thực hiện Đề án, sau khi triển khai thực hiện, cơ sở vật chất các trường từng bước được đầu tư nâng cấp theo hướng trường chuẩn quốc gia, hiện đại. Hiện nay, toàn huyện có 473/558 phòng học kiên cố, tỷ lệ 84,7%, tăng 6,4% phòng học kiên cố so với trước khi thực hiện Đề án.

    Đối với kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra, kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đã thực hiện thanh tra 03/4 cuộc tại 3 đơn vị, thuộc các lĩnh vực thanh tra, ban tiếp công dân huyện đã tiếp 7 lượt công dân; UBND các xã, thị trấn tiếp 12 lượt; tổng số đơn thư có 19 đơn, đã giải quyết 19/19 đơn, chủ yếu đơn khiếu nại, đơn phản ánh kiến nghị, nhìn chung tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định, tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện không có công dân khiếu kiện đông người và đơn thư vượt cấp.

Các đồng chí Ủy viên ủy ban nhân dân huyện phát biểu thảo luận cho ý kiến vào các nội dung dự thảo báo cáo

    Ngay sau khi nghe đại diện các phòng, ban ngành và xã Yên Thắng trình bày báo cáo các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên, ủy ban huyện đã tập trung phát biểu thảo luận, đối với công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản cần đôn đốc khẩn trương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng tiến độ đề ra, về chuẩn bị cho lễ hội Mường Đeng yêu cầu địa phương phải chủ động xây dựng kịch bản chi tiết các hoạt động diễn ra trong lễ hội, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã phải vào cuộc nhanh hơn, không trông chờ cấp trên hỗ trợ, địa phương cân đối nguồn kinh phí phù hợp tổ chức lễ hội theo qui mô cấp xã.

    Về các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 3 tháng cuối năm và định hướng năm 2024, các đồng chí đại biểu nêu rõ quan điểm là thật khẩn trương, quyết liệt để thực hiện, đối với các chỉ tiêu khó hoàn thành cần rà soát kỹ lưỡng cũng như định lượng cho mục tiêu năm 2024 một cách phù hợp.

    Cuộc họp cũng thống nhất với các nội dung của đề án “Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025, và báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra, kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

    Phát biểu kết luận đồng chí: Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần chủ động của các phòng, ngành, xã được giao nhiệm vụ chuẩn bị các tài liệu, báo cáo để các đồng chí Ủy viên ủy ban nhân dân huyện xem xét thảo luận, cho ý kiến, bàn kỹ từng nội dung công việc, sớm hoàn thiện trình Ban thường vụ Huyện ủy trong kỳ họp tháng 9 tới.

Đồng chí: Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận

    Đồng chí: Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Tập trung chỉ đạo, sản xuất theo kế hoạch đề ra; bảo vệ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; hỗ trợ người dân trong việc xây dựng mô hình sản xuất và thụ hưởng các chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo các xã đẩy mạnh xây dựng NTM và công nhận sản phẩm OCOP theo kế hoạch. Chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để bảo đảm ứng phó tốt nhất khi thiên tai xảy ra, khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp và hợp tác xã; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang (hành lang ATGT, hành lang lưới điện, hành lang sông, suối…), vi phạm quy hoạch, các trường hợp xây dựng không phép, tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, dự án có sử dụng đất, quản lý Nhà nước về đất đai; quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm và an toàn thực phẩm nâng cao.

    Chỉ đạo tập trung củng cố, ổn định nề nếp hoạt động đầu năm học 2023 - 2024; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; triển khai các nhiệm vụ về xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2023 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đẩy mạnh thực hiện xây dựng làng, bản, khu phố, đơn vị văn hóa. Tăng cường công tác quản lý các khu, điểm du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG. Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đào tạo lao động, dạy nghề, giải quyết việc làm.

    Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng; xây kế hoạch công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024; kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4; tổ chức tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2023. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại.

    Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả công việc, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính. Triển khai nghiêm túc việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện.

    Đối với lễ hội Mường Đeng xã Yên Thắng đồng chí: Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng VHTT, Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, tổ chức các hoạt động trong quá trình diễn ra lễ hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, xã cần chủ động triển khai các nhiệm vụ bằng nguồn lực của địa phương, để tổ chức lễ hội thật sự ý nghĩa đáp ứng sự mong mỏi của bà con nhân dân. Với sự quyết tâm đồng thuận cao nhất của chính quyền từ huyện đến cơ sở đồng chí Chủ tịch UBND huyện kỳ vọng các mục tiêu nhiệm vụ 3 tháng còn lại sẽ được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện