Công bố Quy hoạch chung xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh đến năm 2030

Căn cứ Quyết định số 240 ngày 20/3/2023 của UBND huyện Lang Chánh, chiều 8/9, xã Tân Phúc đã tổ chức hội nghị Công bố Quy hoạch chung xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh đến năm 2030, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, tiếp tục mở rộng tầm nhìn và khát vọng để xã Tân Phúc khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. Tới dự có đại diện một số phòng ban cấp huyện, lãnh đạo xã Tân Phúc.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh đến năm 2030 theo đó với mục tiêu phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương; phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lang Chánh trong thời gian tới, đánh giá rõ các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và đưa ra định hướng phát triển về không gian, về mạng lưới dân cư, về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khai thác tiềm năng thế mạnh vốn có của địa phương, tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Quy mô lập quy hoạch của xã là 4.406ha, Quy mô dân số hiện trạng khoảng trên 6.100 người. Quy hoạch các khu chức năng gồm khu trung tâm xã, khu dân cư, khu có khả năng phát triển, khu sản xuất, Khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật…. Đảm bảo cho các dự án tại địa phương phát triển bền vững, công bằng, hài hòa hiệu quả.

 

Toàn cảnh hội nghị công bố Quy hoạch chung xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh đến năm 2030

Với Kinh tế chủ đạo của xã là phát triển nông lâm nghiệp, theo quy hoạch trong giai đoạn tới sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các loại hình dịch vụ - thương mại, sản xuất kinh doanh. Nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng tập trung quy mô lớn, hình thành các vùng chuyên canh: Cây ăn quản, trang trại chăn nuôi, nuôi cá lồng,... trên cơ sở áp dụng theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng tốt cho thị trường quanh khu vực. Khai thác tiềm năng lợi thế đất đai, giao thông, lao động, bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư để xây dựng phát triển các khu thương mại dịch vụ và các khu tiểu thủ công nghiệp nhẹ như may mặc, giầy da,...Phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, quan tâm xây dựng phát triển kinh tế cùng với bảo vệ giữ gìn văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tại hội nghị đồng chí Lê Minh Thư, Huyện ủy viên, Bí Thư Đảng ủy xã Tân Phúc yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy hoạch; rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của địa phương cho phù hợp với quy hoạch chung của xã; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; tăng cường chuyển đổi số; cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển.

 

Đình Toàn Đài TT-TH