Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023

Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2023, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực Phòng thủ huyện tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện, đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc diễn tập; các thành phần tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xác định rõ quyết tâm, phát huy những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2023, Bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

                               

 Đai diện BCHQS huyện thông qua báo cáo tổng kết

Các nội dung của diễn tập từ công tác tập huấn, chuẩn bị văn kiện; Công tác huấn luyện, luyện tập; công tác xây dựng công trình diễn tập; công tác bảo đảm an ninh đều đạt kết quả như: Xây dựng công trình trận địa khu vực Sở chỉ huy diễn tập, các khu vực thực binh bảo đảm chất lượng, triển khai xây dựng mới hầm họp, sa bàn BCHQS huyện, hầm Huyện ủy, cải tạo lại đối với các hầm như: Hầm họp UBND huyện, Công an huyện, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, hệ thống đường cơ động vào sở chỉ huy diễn tập và các khu thực binh được quan tâm đầu tư nâng cấp, đổ bê tông hơn 2km đường giao thông.

Diễn tập thực binh huy động 110 cán bộ, chiễn sĩ quân nhân dự bị của Đại đội 1 bộ binh huyện đạt 100%, chất lượng quân nhân dự bị bảo đảm tốt, Quân số tham gia diễn tập thực binh thiết quân luật, xử trí tình huống A2, 264 người gồm công an, quân sự, trung đội của tiểu đoàn bộ binh huyện và 02 trung đội dân quân cơ động, 15 ô tô các loại, đánh địch xâm nhập biên giới 56 cán bộ chiến sỹ và 1 trung đội dân quân cơ động xã Trí Nang.

Nhìn chung cuộc diễn tập KVPT huyện đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, nội dung sát với tình hình thực tiễn địa bàn huyện miền núi biên giới, được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được BCĐ diễn tập KVPT huyện cũng nêu lên một số điểm cần rút kinh nghiệm và khắc phục trong công tác chuẩn bị, vận hành cơ chế và trong thực binh.

Thảo luận tại hội nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo, các ban, ngành, đơn vị trực tiếp tham gia triển khai công tác diễn tập đã phát biểu nêu lên những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và cùng nhau bàn thống nhất giải pháp tháo gỡ, rút kinh nghiệm để cuộc diễn tập tiếp theo được tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả hơn.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác diễn tập KVPT huyện năm 2023, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới UBND huyện khẩn trương bàn giao công trình sở chỉ huy diễn tập, hầm hào cho BCHQS huyện quản lý, tổ chức thanh quyết toán, chị trả đầy đủ kịp thời kinh phí theo qui định, BCHQS huyện hoàn chỉnh hồ sơ, quản lý văn kiện, chị trả kinh phí giải phóng mặt bằng, cần rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế được chỉ rõ trong báo cáo, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, các ngành và Nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng KVPT; xây dựng thực lực cơ sở chính trị vững mạnh, lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng KVPT địa phương vững mạnh, thực hiện đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, quân sự, công an làm nòng cốt khi có tình huống”; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp, các ngành và Nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

 Đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, nhìn thẳng, nói rõ, của các đồng chí thành viên BCĐ, các ban ngành để rút kinh nghiệm cho cuộc diễn tập sau tốt hơn, đồng chí yêu cầu BCHQS là đơn vị tham mưu trực tiếp, cùng với 7 tiểu ban nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy, để cuộc diễn tập thành công ban chỉ đạo, thành viên các tiểu ban diễn tập đã có trách nhiệm, hết sức chủ động, khẩn trương trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ngay sau hội nghị UBND huyện sẽ tổ chức bàn giao công trình cho BCHQS huyện quản lý, sớm thanh quyết toán kinh phí, cũng như kinh phí phát sinh, tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về  công tác diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, không để bị động bất ngờ.

Thông qua Diễn tập khu vực phòng thủ đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tham mưu, hiệp đồng tác chiến của cơ quan, đơn vị và các ban ngành, đoàn thể trong xử lý tình huống, hoạt động khu vực phòng thủ từ đó, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong thời gian tới.

Ngọc Thỏa Đài TT-TH