Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/2023

Sáng ngày 05/6/2023, tại Trung tâm Chính trị, Huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/2023. Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí Phạm Thị Oanh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, dự lễ khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện.

Tham gia lớp học đợt này có 61 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian học tập từ ngày 05 đến hết ngày 07/6, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một chuyên đề Khái quát Lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh. Ngoài việc nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp học, các học viên sẽ cùng trao đổi thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa.

 Các  đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/2023.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng đồng chí Phạm Thị Oanh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã biểu dương tinh thần học tập và chúc các học viên hoàn thành tốt các nội dung của lớp học với nhiều thành tích tốt. Đồng chí đề nghị các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy hết sức tạo điều kiện, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện để tổ chức quản lý tốt lớp học, hoàn thành nhiệm vụ mà Thường trực Huyện ủy giao. Đối với cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện phải hết sức tạo điều kiện cho các học viên trong việc học tập, sinh hoạt tại trung tâm trong thời gian diễn ra khóa học, truyền đạt hết những nội dung cốt lõi của chương trình học cho các học viên. Đối với học viên, đồng chí Phạm Thị Oanh UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh, những kiến thức của lớp học chính là nội dung ban đầu hết sức cơ bản, cốt lõi trong nhận thức về Đảng Cộng Sản Việt Nam, là nền tảng để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, đề nghị học viên trong quá trình học tập cần hết sức nghiêm túc, tập trung học tập, nghiên cứ tài liệu do trung tâm cung cấp để đạt kết quả cao nhất trong bài thi cuối khóa học. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện tin tưởng rằng với tinh thần nhiệt huyết, tích cực năng động, các học viên sẽ vận dụng linh hoạt hiệu quả kiến thức lý luận vào thực tế, hoàn thành bài thi cuối khóa học đạt kết quả cao nhất. Các học viên là nhân tố gương mẫu đi đầu trong lối sống, đạo đức, khơi nguồn sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại địa phương, cơ quan đơn vị mình trong thời gian tới...

Đồng chí Phạm Thị Oanh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

 

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Hoàng Ban TG-HU