Hội nghị lần thứ 02 Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lang Chánh năm 2023

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 02, Ban Tổ chức các tiểu ban giúp việc, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lang Chánh năm 2023, để triển khai công tác chuẩn bị diễn tập. Tham dự hội nghị có đồng chí Lữ Đức Chung Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban tổ chức diễn tập và các Tiểu ban báo cáo nhanh kết quả thực hiện về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện, kết quả triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập, xây dựng hệ thống văn kiện khối A (Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Yên Khương, Hệ thống văn kiện khối B; (Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện). Hệ thống công trình trong sở chỉ huy, kịch bản các hội nghị trong các giai đoạn diễn tập, mọi công tác chuẩn bị diễn tập phải xong trước ngày 20/6/2023, dự kiến tổ chức diễn tập thử từ ngày 24 đến ngày 26/6/2023, diễn tập chính thức từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lang Chánh năm 2023

 

Tại hội nghị Ban tổ chức cũng đã nêu lên một số tồn tại hạn chế đó là tiến độ xây dựng văn kiện, kế hoạch của một số cơ quan, đơn vị còn chậm.

Đại biểu và các tiểu ban giúp việc, các xã, thị trấn đã thảo luận tập trung vào các vấn đề: Thống nhất hình thức xây dựng công trình trong khu vực diễn tập, xây dựng hệ thống, hầm họp, sa bàn, làm tuyến đường cơ động kết nối với sở chỉ huy diễn tập, mọi tiến độ được đánh giá đạt trên 70%, cần bổ sung thêm kinh phí, đôn đốc hướng dẫn kịp thời để các đơn vị hoàn thành văn kiện, đối với các đơn vị chưa hoàn thành, triển khai công tác chuẩn bị diễn tập của các tiểu ban giúp việc, bảo mật các văn kiện, thông tin, thiết bị và bảo quản thiết bị diễn tập; khẩn trương tổ chức thực hiện ngay công việc nhiệm vụ được giao theo từng tiểu ban, để cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện diễn ra theo đúng kế hoạch, có chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc diễn tập; đồng chí nhấn mạnh: Diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, được tổ chức thường xuyên nhằm quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về tiếp tục xây dựng KVPT huyện vững chắc trong tình hình mới.

Thông qua diễn tập nhằm bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong hiệp đồng tác chiến phòng thủ; bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, xây dựng KVPT ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2023, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; triển khai tốt công tác chuẩn bị.

Các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, đơn vị, cá nhân tham gia diễn tập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, quy định về diễn tập; cử cán bộ tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần, không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành nhiệm vụ thường xuyên, chuyên môn; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo mật thông tin, phòng chống dịch và đảm bảo an toàn giao thông.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát huy vai trò cơ quan chủ trì, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn tập đúng chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, sát với thực tế địa phương, Ban tổ chức diễn tập và các Tiểu ban giúp việc tập chung cao nhất cho công tác chuẩn bị, luyện tập kỹ lưỡng, các lực lượng tham gia diễn tập nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh đảm bảo an toàn tuyệt đối để cuộc diễn tập diễn ra thuận lợi và đạt kết quả cao nhất.