Kiểm tra về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2023 tại trường TH và THCS Lâm Phú.

Chiều 30/5, đoàn công tác UBND huyện do đồng chí Đỗ Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2023 tại trường TH và THCS Lâm Phú. Tham gia đoàn công tác có Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn UBND huyện.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, khuôn viên trường lớp học và các hạng mục trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia của 2 nhà trường.

Đồng chí Đỗ Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công trình phòng lớp học đang được xây dựng tại trường Tiểu học lâm Phú

Theo đó, để xây dựng trường chuẩn quốc gia trường THCS Lâm Phú và trường Tiểu học Lâm Phú đã  tham mưu và được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất  phòng học và các công trình phụ trợ khác. Bên cạnh đó, các nhà trường đã nỗ lực, cố gắng sữa chữa một số hạng mục như nhà công vụ, bổ sung trang thiết bị các phòng chức năng, phòng học bộ môn và chỉnh trang khuôn viên trường lớp học sanh, xạch, đẹp. Theo báo cáo tự đánh giá của các trường, hiện tại trường THCS Lâm Phú và trường Tiểu học Lâm Phú đã đạt được 3/5 tiêu chuẩn, còn 2 tiêu chuẩn chưa đạt là tiêu chuẩn 2 (Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên); tiêu chuẩn 3 (Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học).

Đồng chí Đỗ Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe ý kiến, kiến nghị của Ban giám hiệu 2 nhà trường đồng chí Đỗ Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn kiểm tra nhất trí với báo cáo tự đánh giá của nhà trường đồng thời yêu cầu 2 nhà trường cần rà soát lại tổng thể các nội dung, hoàn chỉnh báo cáo. Đối với trường Tiểu học Lâm Phú Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành trước tháng 15/8/2023, sắp xếp phòng học, phòng chức năng phù hợp hơn. Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND xã huy động xã hội hóa và đề nghị cấp trên hỗ trợ một phần kinh phí để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chỉnh sửa lại cảnh quan nhà trường đảm bảo môi trường học tập, vui chơi an toàn cho học sinh; Đối với các phòng Tài Chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế hạ tầng, Ban Dự án huyện quan tâm có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí, hoàn thiện hồ sơ, đôn đốc kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở vật chất tại 2 nhà trường đảm bảo tiến độ để hoàn thành theo yêu cầu; Phòng GD&ĐT phối hợp với các phòng, ban ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 2 nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Phấn đấu, trường Tiểu học đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023 và trường THCS Lâm Phú đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024 theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

       

                                                                  

Hoài Thu Đài TT- TH