Đông đảo cán bộ, công chức huyện Lang Chánh tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về ATTP

Sáng 30/5/2023, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Thanh Hoá phối hợp với UBND huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về ATTP cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức phụ trách về ATTP các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo, công chức, viên chức các xã, thị trấn. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hoá.

Trong thời gian tham gia tập huấn, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức phụ trách về ATTP các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo công chức, viên chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được các giảng viên Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định mới  trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, một số quy định về điều kiện tuân thủ các yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP tương ứng của một số loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành y tế quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định về điều kiện tuân thủ các yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP tương ứng của một số loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành nông nghiệp quản lý, hướng dẫn đánh giá chấm điểm công nhận xã đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao...

Đại biểu trao đổi, thảo luận các tình huống trong quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được trao đổi thảo luận cùng giảng viên một số tình huống liên quan đến đảm bảo ATTP trên địa bàn. Qua đó góp phần giúp học viên nắm vững lý thuyết, có cơ hội trao đổi, chia sẻ và nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về đảm bảo ATTP trên địa bàn.

 

Lê Thiết Đài TT-TH