Hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của BTV Huyện ủy Lang Chánh về xây dựng và phát triển Thị trấn Lang Chánh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

UBND huyện Lang Chánh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của BTV Huyện ủy về xây dựng và phát triển Thị trấn Lang Chánh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai một số nội dung về phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thị trấn Lang Chánh. Tham gia hội nghị có đồng chí Lê Đức Tiến- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn. Hội nghị do đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Theo báo cáo sơ kết, sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của BTV Huyện ủy Lang Chánh về xây dựng và phát triển Thị trấn Lang Chánh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được trình bày tại hội nghị và các ý kiến tham luận của đại biểu tham dự hội nghị nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển Thị trấn Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND Lang Chánh đã ban hành Kế hoạch hành động số 122 về việc thực hiện Nghị quyết số 08. UBND Thị trấn Lang Chánh đã đẩy mạnh Công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy đến các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện

Sau 1 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 08, Thị trấn Lang Chánh đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên lĩnh vực phát triển kinh tế hoạt động sản xuất công nghiệp, nông, lâm nghiệp giá trị gia tăng cao; các ngành dịch vụ đã có những bước phát triển đột phá. Địa phương đã vận động người dân chuyển hướng mô hình sản xuất sang các cây dược liệu, các loại cây ăn quả, liên kết với các cơ sở kinh doanh bao tiêu sản phẩm cho người dân, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu Thiên Môn Đông, trồng xoài keo kết hợp cây chanh leo, hoàn thành xây dựng sản phẩm (OCOP), sản phẩm kẹo nhân Châu Lang đạt tiêu chuẩn “3 sao”, tiếp tục vận động phát triển mở rộng nuôi ong xây dựng sản phẩm mật ong Chí Linh đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của BTV Huyện ủy về xây dựng và phát triển Thị trấn Lang Chánh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó việc phát triển kinh tế hạ tầng giao thông trên địa bàn Thị trấn Lang Chánh đã  từng bước được đồng bộ với các ngành kinh tế - xã hội khác. Thị trấn đã chú trọng phát triển Văn hóa, Giáo dục, Y tế và thực hiện tốt chính sách, an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ mỗi trường; Xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân; tạo sự ổn định về chính trị, xã hội, môi trường an toàn, hợp tác, phát triển; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diệnbảo lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự điều hành chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, các tổ chức hội và dân chủ trong Nhân dân.

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 08 của BTV Huyện ủy tại Thị trấn và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể của phòng mình để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Thị trấn Lang Chánh cần đề ra các giải pháp sát đúng với thực tế, phân công cán bộ phụ trách địa bàn cơ sở đôn đốc, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả.                                     

Hoài Thu Đài TT-TH