Triển khai xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lang Chánh.

Sáng 5/10/2022, UBND huyện Lang Chánh phối hợp với Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7 tổ chức Hội nghị triển khai xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị, có đồng chí Lê Đức Tiến, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND và công chức Địa chính các xã, thị trấn cần phối hợp với đơn vị thi công Dự án 513 của tỉnh tập trung kiểm tra, rà soát lại bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, ký xác nhận vào bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giáp ranh sao cho chính xác nhất, sau khi ký xác nhận sẽ trình Sở Nội vụ tỉnh thẩm định và xét duyệt để làm cơ sở dữ liệu pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

Dự án 513 được thành lập theo Quyết định số 513/QĐ – TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với huyện Lang Chánh. Mục tiêu của Dự án 513 xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ, từng địa phương.

Toàn cảnh hội nghịTriển khai xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lang Chánh

 Tại hội nghị, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã tập trung kiểm tra, rà soát lại bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, các điểm mô tả địa giới hành chính, bảng tọa độ các mốc giới hành chính và điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính; thực hiện ký nhân bản bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính; đóng dấu xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của địa phương và ký đóng dấu xác nhận pháp lý các đơn vị giáp ranh theo quy định.

Các cơ quan, địa phương kiểm tra hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính trước khi ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính

Thời gian tới, Tỉnh sẽ trình cấp thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; tổ chức họp thẩm định công nhận số lượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của địa phương đưa vào lưu trữ, quản lý, sử dụng; tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp. Đây là cơ sở dữ liệu pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng xã, thị trấn nói riêng và của tỉnh, huyện nói chung.

Đình Toàn Đài TT-TH