Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Huyện Lang Chánh thành lập 06 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid - 19 (02/04/2020)

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4 đến ngày 15/4 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid - 19, huyện Lang Chánh đã thành lập 6 chốt liên ngành có nhiệm...

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra giá, cả các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn... (02/04/2020)

Để kiểm soát ngăn chặn các hộ Tiểu thương tăng giá mặt hàng thiết yếu trong đợt cách ly xã hội 15 ngày để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn công tác liên ngành gồm Quản lý thị trường, Công an...