Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về XD NTM cho cán bộ thôn bản 2019 (14/10/2019)

Ngày 14/10, ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về XD NTM cho bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Đức Tiến - Phó...

Huyện Lang Chánh thực hiện hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo (14/10/2019)

Theo Kế hoạch về giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của UBND huyện Lang Chánh, cuối năm 2019 toàn huyện phấn đấu giảm 775 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 6,7%. Đến thời...

Hiệu quả từ mô hình nhóm tiết kiệm tín dụng dựa vào cộng đồng (14/10/2019)

Những năm gần đây, nhờ vào mô hình nhóm tiết kiệm tín dụng dựa vào cộng đồng mà nhiều phụ nữ nghèo thôn Tân Lập xã Tân Phúc đã xây dựng được thói quen tiết kiệm, tính toán và quản lý chi tiêu trong...