Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 9/2020 (18/09/2020)

Ngày 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...