Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
75 người đã bình chọn
388 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=42

Huyện Lang Chánh: Tổng thu ngân sách nhà nước quý I đạt 39% kế hoạch năm. (15/04/2016)

Trong quý I năm 2016, các cấp, các ngành đã bám sát nhiệm vụ được giao để tập trung lãnh đạo thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, để được kết quả đó, là nhờ...