Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
142 người đã bình chọn
733 người đang online

Trên 3000 Cán bộ Đảng viên huyện Lang Chánh tham gia Hội nghị trực tuyến Học... (14/03/2018)

Ngày 13/3. Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện Lang Chánh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề 2018 " Xây dựng phong, cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ,...

Năm 2018 huyện Lang Chánh phấn đấu giải quyết việc làm mới cho trên 700 lao... (10/03/2018)

Năm 2017, huyện Lang Chánh đã giải quyết việc làm mới cho 800 lao động, đạt 114,2% kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ lao động Nông nghiệp chiếm 61% tổng số lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32%. ...