Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
344 người đã bình chọn
2000 người đang online

100%

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH THANH HOÁ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 04 /TB-UBND                               Thanh Hoá, ngày 12  tháng  01  năm 2015

                                       

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2015

 

   Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chủ tịch UBND tỉnh phân công lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tĩnh như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1       

Ông Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

20 - 01 (thứ 3)

2       

Ông Nguyễn Ngọc Hồi

Phó Chủ tịch

20 - 02 (thứ 6)

3       

Ông Phạm Đăng Quyền

Phó Chủ tịch

20 - 3 (thứ 6)

4       

Ông Nguyễn Đức Quyền

Phó Chủ tịch

Thường trực

20 - 4 (thứ 2)

5       

Ông Nguyễn Đình Xứng     

 Chủ tịch

20 - 5 (thứ 4)

6       

Ông Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

22 - 6 (thứ 2)

7       

Ông Nguyễn Ngọc Hồi

Phó Chủ tịch

20 - 7 (thứ 2)

8       

Ông Phạm Đăng Quyền

Phó Chủ tịch

20 - 8 (thứ 5)

9       

Ông Nguyễn Đức Quyền

Phó Chủ tịch

Thường trực

21 - 9 (thứ 2)

10  

Ông Nguyễn Đình Xứng

Chủ tịch

20 - 10 (thứ 3)

11  

Ông Phạm Đăng Quyền     

Phó Chủ tịch

20 - 11 (thứ 6)

12  

Ông Nguyễn Đức Quyền

Phó Chủ tịch

Thường trực

21 - 12 (thứ 2)

           Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong các phiên tiếp công dân định kỳ của Thường trực UBND tỉnh năm 2015 phải có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, thương binh và Xã hội và các đơn vị khác có liên quan (khi có yêu cầu)./.

Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;                                                                                

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                   

- UBND các huyện, TX, TP ;                                                                                      

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Niêm yết tại Trụ sở TD của tỉnh;

- Lưu: VT, TD.                                            Nguyễn Đình Xứng (đã ký)

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023(28/09/2023 4:32 CH)

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh...(28/09/2023 11:01 SA)

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - đội cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2023.(28/09/2023 9:57 SA)

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội, Hội Chữ thập đỏ năm học 2022-2023.(27/09/2023 5:07 CH)

Đồng chí Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn, ngập lụt,...(27/09/2023 3:03 CH)

Khai giảng lớp cập nhập kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2023(27/09/2023 11:27 SA)

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện kiểm tra công tác ứng phó với...(27/09/2023 10:41 SA)

78 cá nhân được biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và...(26/09/2023 2:48 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh I tổ chức đêm hội trăng rằm “Trung thu nhớ Bác”(26/09/2023 11:49 SA)

Trường THCS Thị trấn Lang Chánh tổ chức vui Tết Trung thu cho học sinh(26/09/2023 11:34 SA)

Khai mạc Hội thi giáo viên giỏi bậc THCS cấp huyện năm 2023 – 2024(26/09/2023 11:28 SA)

Trung Thu yêu thương và trao học bổng đỡ đầu quý II, Quý III năm 2023(25/09/2023 3:59 CH)