Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
360 người đã bình chọn
1472 người đang online

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đâu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trogn tình hình mới

Đăng ngày 09 - 09 - 2023
100%

Sáng ngày 09/9/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Lang Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Lữ Đức Chung – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, thành viên BCĐ 35 cấp huyện, tổ thư ký, tổ cộng tác viên đấu tranh trên không gian mạng của BCĐ 35 cấp huyện, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lữ Đức Chung – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh: “Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã xác định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Lữ Đức Chung – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện phát biểu khai mạc.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên internet và mạng xã hội thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội; quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động, kịp thời, đa dạng hóa các hình thức cung cấp định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận, nắm bắt các vấn đề để vận dụng vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra”.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đâu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trogn tình hình mới

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sơn Trưởng bộ môn khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viên an ninh nhân dân truyền đạt 03 chuyên đề đó là: Âm mưu, phương thức, thủ đoạn và những vấn đề cần chú ý hiện nay của các thế lực thù địch sử dụng trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phá hoại tư tưởng trên không gian mạng.Cách thức sử dụng hiệu quả Facebook ảo, facebook, fanpage, Facebook group trong đấu tranh phản bác và chuyên đề kỹ năng viết tin, bài, đưa tin trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thiếu tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sơn Trưởng bộ môn khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viên an ninh nhân dân dự và trực tiếp truyền đạt nội dung các chuyên đề.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã nắm được nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn về các phương pháp, kỹ năng nhận diện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng, phát triển lực lượng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Đây là những nội dung cơ bản, cốt lõi để thành viên BCĐ 35 cấp huyện, tổ thư ký, tổ cộng tác viên đấu tranh trên không gian mạng của BCĐ 35 cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, các cơ quan đơn vị, xã thị trấn vận dụng, tiếp tục làm tốt hơn công tác tham mưu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong thời gian tới. Đồng thời tạo sức mạnh lan tỏa, tăng cường hơn nữa vai trò của Nhân dân trong nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

<

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Cường dự sinh hoạt Chi bộ tại bản Cháo Pi xã Lâm Phú(22/11/2023 12:07 CH)

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh,...(19/11/2023 4:47 CH)

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại...(14/11/2023 5:53 CH)

UBND huyện công bố các Quyết định về công tác cán bộ(13/11/2023 6:17 CH)

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(08/11/2023 8:32 SA)

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa!(08/11/2023 8:07 SA)

Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy: Lương Văn Phúc tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở định kỳ tại chi...(02/11/2023 12:47 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.(26/10/2023 11:50 SA)

Lang Chánh thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ(20/10/2023 10:26 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 3 năm 2023(06/10/2023 4:33 CH)

°