Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
389 người đã bình chọn
3068 người đang online

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024

Đăng ngày 19 - 11 - 2023
100%

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024

Xem chi tiết Kế hoạch tại đường liên kết bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1u2TdGY32UjO2bZiLCHmFu5MKnLIFDCbM/view?usp=drive_link

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đường liên kết bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1eUWPoMSVfvcBw-xNcR39BjIt3rh_Z_si/view?usp=drive_link

<

Tin mới nhất

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh,...(19/11/2023 4:47 CH)

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(08/11/2023 8:32 SA)

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa!(08/11/2023 8:07 SA)

°