Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
360 người đã bình chọn
1832 người đang online

THÔN BÀN XÃ QUANG HIẾN ĐIỂM SÁNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ

Đăng ngày 16 - 04 - 2012
100%

Sau nhiều nổ lực phấn đấu xây dựng Làng bản Văn hóa, thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày 10 tháng 4 năm 2012 Thôn Bàn đơn vị được Xã Quang Hiến chọn là đơn vị điểm thực hiện Đề án xây dựng thôn bản điểm văn hóa dân tộc giai đoạn 2011-2015 đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa Lần thứ 3

            Có thể nói phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thôn Bàn, xã Quang Hiến khởi sắc bắt đầu bằng những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội do chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhất là việc đưa cây Ngô xuống chân ruộng 2 lúa, đưa năng suất lúa đạt 300-350kg/sào/ vụ và chuyển những diện tích ruộng lúa hiệu quả thấp sang mô hình kinh tế vườn, trang trại. Kinh tế có bước phát triển, đời sống người dân được cải thiện mức thu nhập bình quân đầu người đạt từ 4.500.000 đồng - 5.0000/năm tạo tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở đi vào chiều sâu.

Hoạt động thể dục thể thao tại thôn Bàn xã Quang Hiến

Để đạt được kết quả đó, hàng năm ban vận động xây dựng đời sống văn hóa ở Thôn Bàn tích cực  tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú; kết hợp với tham mưu cho UBND xã Quang Hiến xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa ở thôn bản. Từ đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào nền nếp và ngày càng được các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Phương châm chỉ đạo của ban vận động  là thường xuyên quán xuyến, đôn đốc và nắm bắt cụ thể tình hình thực tế của đời sống văn hóa trong nhân dân để có biện pháp thích hợp cho cuộc vận động trong từng thời kỳ. Năm 1997 thôn Bàn được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh, năm 2006 được công nhận làng văn hóa lần 2, năm 2011 thôn Bàn đã được tái công nhận làng văn hóa lần 3. Đến nay, có 96% hộ  trong thôn bản được công nhận, công nhận lại là gia đình văn hóa; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1%. Môi trường cảnh quan được chú trọng thường xuyên. Giao thông đi lại được đảm bảo, văn hóa, văn nghệ được duy trì. Thôn Bàn có 01 đội bóng chuyền nam, 01 đội bóng chuyền Nữ, một đội văn nghệ quần chúng thường xuyên hoạt động bằng nguồn kinh phí đóng góp của bà con nhân dân trong thôn. Nhờ đó, không chỉ đáp ứng điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, mà còn kết hợp các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người về pháp luật và phương pháp làm ăn, phát triển kinh tế. Nhiều hoạt động như phổ biến kiến thức về khuyến nông, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, vệ sinh môi trường… theo đó cũng được thực hiện thuận lợi và hiệu quả hơn. Trên thực tế, các nội dung hoạt động này đã giúp cho cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo nên hiệu quả và chất lượng của đời sống văn hóa cơ sở, là kênh chuyển tải thông tin quan trọng để các giá trị văn hoá thấm sâu vào nếp sống, lôi cuốn mỗi cá nhân và cộng đồng dân cư, hình thành những nét đẹp văn hóa mới. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở thôn Bàn đã góp phần tích cực trong phát huy truyền thống đoàn kết. Đặc biệt, Ban chỉ đạo  gắn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ ở với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do vậy dân chủ hóa trong đời sống xã hội ở thôn được đảm bảo, tạo sự đồng tình hưởng ứng và niềm tin, phấn khởi trong nhân dân, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm cơ sở để thôn Bàn tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng thôn bản điểm văn hóa dân tộc của xã Quang Hiến giai đoạn 2011-2015. Đồng thời là nền tảng đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân./.

                                                                                                     Duy An Đài truyền thanh

<

Tin mới nhất

Đón Xuân về bên chén rượu Siêu Men lá ở Bản vùng cao Năng Cát xã trí Nang huyện Lang chánh.(24/01/2014 3:53 CH)

THÔN BÀN XÃ QUANG HIẾN ĐIỂM SÁNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ(16/04/2012 3:50 CH)

Khám phá thác Ma Hao, Thanh Hóa (02/03/2012 3:50 CH)

°